Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Yrkesetiska kodexar

Yrkesetiska kodexar

Allmänt / offentligt anställda

Agronomer / Agrologer

Akutläkare

Antropologer

Arbetsterapeuter

Arborister

Arkeologer

Barnmorskor

Bibliotekarier & informatörer

Bioetiker

Biomedicinska analytiker

Bioteknologer

Botaniker

Civilekonomer

Dietister

Etisk kod (Dietisternas Riksförbund)

Farmacevter

Forskningsadministratörer

Fysiker

Fysioterapeuter

Genetiska vägledare

Gynekologer / Obstetriker

Historiker

Infektionskontroll

Informationsteknologi

Ingenjörer

Journalister

Jurister

Kemister

Kommunikatörer

Konservatorer

Kärnenergi

Logopeder

Läkare

Matematiker

Miljöepidemiologer

Miljökemister

Miljö - övriga professioner

Museiarbetare

Operationsanalytiker

Professorer (se även: universitetsanställda)

Projektledare

Psykologer, psykiatriker etc.

Röntgensjuksköterskor / radiologer

Samhällsvetare

Sjukhusfysiker

Sjuksköterskor

Skogsbruk

Socialt arbete

Statistiker

Tandläkare

Toxikologer

Universitet / Universitetslärare (se även: professorer)

Yrkes- och miljöhygieniker

Senast uppdaterad: 2020-04-12

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse