Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Om forskningsetik

Här finner du korta forskningsetiska introduktioner som skapar ett visst sammanhang och underlättar om du vill få en snabb överblick av ämnet. Till de forskningsetiska översikterna hör ett begränsat urval av länkade dokument.

Till varje forskningsetisk översikt finns en rubrik "Se vidare", under vilken man hittar intressant vidare läsning som rör det aktuella ämnet, företrädesvis webbplatser, dokumentsamlingar o dyl, men även sådant som blanketter och enskilda debattinlägg.

Senast uppdaterad: 2018-12-18

Bild på forskare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen | Tillgänginghetsredogörelse