Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Nyhetsarkiv från och med 2017

Kontroversiell genforskare utreds

18-11-28
Kinesiska myndigheter har påbörjat en utredning av en genforskare som påstår sig ha ändrat arvsmassan på två nyfödda spädbarn (Dagens Medicin). Läs mer »

AD nekar prövning av forskningsfusk

2018-11-22
Arbetsdomstolen stänger dörren för att kunna överklaga fusk i forskning (Lag&Avtal). Läs mer »

The Replication Crisis

2018-11-19
I detta radioprogram från BBC berättas om hur forskning inom psykologi nu ifrågasätts, då många välkända försök inte kunnat replikeras. Saken diskuteras av John Bargh, Susan Fiske, John Ioannidis, Brian Nosek, Stephen Reicher, Diederik Stapel och Simine Vazire. Läs mer/lyssna »

Flesta kinesiska forskare skriver för karriären visar studie

2018-11-14
Nästan hälften av de tillfrågade menade att myndigheternas sätt att utvärdera forskning är vilseledande (South China Morning Post). Läs mer »

Nya perspektiv på datahantering

2018-10-25
3 oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete (Vetenskapsrådet). Läs mer »

Tidspress med plan S i riktning mot open access

2018-10-18
Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att offentligt finansierade forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla från 2010. Men den snäva tidsramen har väckt kritik (Curie). Läs mer »

AD prövar om forskningsfusk ska kunna överklagas

2018-10-07
Arbetsdomstolen ska nu avgöra om beslut om forskningsfusk ska kunna överklagas som ett arbetsrättsligt ärende i domstol. I ett yttrande säger Arbetsgivarverket att det inte handlar om arbetsrätt utan ren förvaltningsrätt och inte kan överklagas (Lag & Avtal). Läs mer »

Välkommen till den moraliska maskinen!

2018-09-28
Moraliska dilemman med förarlösa bilar kräver att du anger en lösning. Du kan sedan jämföra dina avvägningar med andras (och ge ett bidrag till moralforskning med!) Läs mer »

Digitala sätt upptäcka falska universitetsexamina

2018-09-17
Falska examina och titlar är inget nytt, de kommer fortfarande vara ett hot mot den högre utbildningen, men det finns nu nya initiativ med digitala diploma i säkra databaser. Kanske detta är ett lovande sätt att fortsättningsvis motarbeta falska kvalifikationer (University World News). Läs mer »

Lärosäten står fast vid att friade forskare fuskat

2018-09-06
Två ärenden om oredlighet i forskning har blivit rättsfall. I båda fallen har CEPN friat de anklagade medan lärosätet vidhåller att de fuskat. – Det illustrerar rättsosäkerheten med det nuvarande systemet, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson (Universitetsläraren). Läs mer »

Redaktörer avgår efter tvist om mediokra artiklar

2018-09-06
Alla 10 redaktörer på OA-tidskriften Nutrients avgick förra månaden efter att ha anklagat förlaget, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), för att ha pressat dem att acceptera artiklar av tveksam kvalitet och betydelse (Science). Läs mer »

Ny myndighet ska godkänna forskning på människor

2018-09-05
I januari 2019 sjösätts en ny etikprövningsmyndighet för att godkänna forskningsprojekt på människor. Curie har pratat med Johan Modin, särskild utredare för inrättandet av myndigheten. Läs mer »

Snart sker övergången till öppen tillgång

2018-09-05
Nyligen presenterade Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla publikationer som redovisar resultat från statligt finansierad forskning ska vara öppet tillgängliga från 1 januari 2020. VR är i huvudsak överens om målen i planen (Vetenskapsrådet). Läs mer »

Forskningsfuskare kan få ny chans

2018-08-17
Universitetsanställda som drabbas av disciplinpåföljd efter beslut om forskningsfusk har hittills inte kunnat överklaga besluten. Nu har Växjö tingsrätt i ett unikt beslut gett en forskare på Linnéuniversitetet rätt att få sin sak prövad i andra instans. Läs mer »

Många är medförfattare utan att bidra

2018-08-02
Trots tydliga regler runt medförfattarskap hos medicinska tidskrifter uppger över hälften av disputerade inom medicin att reglerna inte följs. Det visar en ny studie som är en uppföljning av en undersökande artikel i Läkartidningen. Läs mer »

Publicering i rovdjurstidskrifter ökar

2018-07-24
Mer än 5 000 tyska forskare har publicerat artiklar i s.k. rovdjurstidskrifter, avslöjar International Consortium of Investigative Journalists. Läs mer »

Forskningsresultat om individer bör delas

2018-07-17
En ny rapport säger att individuella forskningsresultat oftare bör delas med forskingsdeltagare och rekommenderar ett ramverk för hur beslut om detta bör ske (National Academies). Läs mer »

Karolinska måste göra ny, noggrannare sekretessprövning

2018-06-28
Kammarrätten beslutar att Karolinska Universitetssjukhuset måste göra en ny och mer noggrann sekretessprövning i ett mål angående utlämnade av allmän handling som rör misstänkt forskningsfusk. (Kammarrätten). Läs mer »

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

2018-06-23
En ny nämndmyndighet med namnet Oredlighetsnämnden ska i fortsättningen hantera utredningar om misstänkt oredlighet i forskning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss (Läkartidningen). Läs mer »

Stopp för studentprojekt med journaler

2018-06-15
Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten (Läkemedelsvärlden). Läs mer »

Stanford Prison Experiment ett landmärke - men fusk

2018-06-14
De mest kända studierna inom psykologi är ofta felaktiga, oredliga eller för gamla. Läroböcker måste uppdateras (Vox). Läs mer »

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

2018-06-06
En utredning har undersökt om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser (Utbildningsdepartementet). Läs mer »

GDPR Special!

2018-05-25
Vad betyder EU:s General Data Protection Regulation för forskningen egentligen? Här följer vägledning till de viktigaste aspekterna:

Falska forskare - fusk eller inte?

2018-05-25
Karolinska institutets rektor efterlyser tydligare riktlinjer som säger att det ska klassas som forskningsfusk att publicera vetenskapliga artiklar under falskt namn, och med falsk tillhörighet till ett universitet (Sveriges Radio). Läs mer »

Sverige säger upp avtalet med förlaget Elsevier

2018-05-17
Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång (Universitetsläraren). Läs mer »

Kommer universitetsforskare skapa 'mördarrobotar'?

2018-05-17
Aktivister fruktar att kraftigt ökade anslag till militärforskning inom EU kan leda till utvecklandet av autonoma vapen (Times Higher Education). Läs mer »

I en värld av 'big data' behöver forskningen nya riktlinjer

2018-05-16
Användarinformation från sociala medier som Facebook är ovärderliga för samhällsvetare, men den måste behandlas varsamt (Scientific American). Läs mer »

Inte uteslutet att fler uppger falsk koppling till KI

2018-05-15
KI har ännu inte lyckats identifiera vem som står bakom den pseudonym som under flera år framfört vaccinkritik i KIs namn. Peter Andreasson, presschef, utesluter inte att det finns fler som använder en liknande strategi (Läkartidningen). Läs mer »

Avelsbranschen behöver etiska kommittéer för genteknik

2018-05-04
Modern genteknik öppnar många möjligheter för avelsföretagen, men även etiska frågor. Att inrätta etiska råd kan vara en lösning för att dra upp gränserna för om och när tekniken kan vara ett reellt alternativ till traditionell avel (Mistra). Läs mer »

Ny EU-lagstiftning för att skydda visselblåsare

2018-05-01
En kommande lagstiftning syftar till att skydda visselblåsare från repressalier och främja möjligheten att dra fram olagliga handlingar i ljuset. Läs mer »

Etiken i att experimentera på hjärnvävnader

2018-04-26
Svåra frågor kan uppstå när modeller av den mänskliga hjärnan blir allt bättre på att replikera dess funktioner, förklarar en kommentar i Nature. Läs mer »

Konsensusdokument om att arbeta för god forskningssed

2018-04-23
Det europeiska PRINTEGER-projektet har presenterat ett konsensusdokument om hur forskningens integritet kan stärkas i forskningsorganisationer. Läs mer »

Riksdagen vill utöka ansvaret för tjänstefel

2018-04-19
Riksdagen vill se ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen. En enig riksdag anser att det skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten (GP). Läs mer »

Studier på människor byggs ofta på felaktig faktabas

2018-04-16
Ny forskning visar på grava felaktigheter i de djurstudier som myndigheterna använder för att avgöra om en experimentell substans bör få testas på människor (Reuters). Läs mer »

Research Fairness Initiative

2018-04-14
Ett rättvist partnerskap är essentiellt för forskning och utveckling och RFI vill skapa ett rapporteringssystem som ger regeringar, myndigheter och forskningsinstitutioner tillfälle att skapa samarbeten inom forskning och innovation som kännetecknas av tillit, långsiktighet, transparans och effektivitet. Läs mer »

Forskare delar data fastän det upplevs besvärligt

2018-03-27
Forskare vill dela sina data men de möter många svårigheter när de gör det, visar ett whitepaper från Springer Nature. Läs mer »

Borde patienter få "rätt att pröva" försöksläkemedel?

2018-03-23
Amerikanska lagstiftare försöker hjälpa desperata patienter genom att stifta lagar om en rätt att få pröva experimentella läkemedel utanför kliniska studier (Medical Xpress). Läs mer »

Peer review missar artikel med ohållbara påståenden om peer review

2018-03-16
Det är kanske ironiskt att en artikel som avvisar peer review är så dålig att slutsatserna inte håller, men att den ändå passerar granskning och publiceras, menar en artikel i Scholarly kitchen. Läs mer »

Rådgivande etikgrupp rapporterar

2018-03-08
Som en del av EU:s EDPS-strategi för 2015-2019, så har Ethics Advisory Group upprättats för att utforska relationerna mellan mänskliga rättigheter, teknologi, marknader, och 21 århundradets handelsmodeller De har publicerat 2018 års rapport. Läs mer »

Sju fällda för fusk vid största lärosätena

2018-02-18
Av 65 anmälningar har sju fällts för oredlighet i forskning under de gångna två åren, visar en undersökning (Universitetsläraren). Läs mer »

NSF kräver att sexuella trakasserier rapporteras

2018-02-14
Amerikanska National Science Foundation har meddelat nya åtgärder för att motverka sexuella trakasserier av forskare i projekt de finansierar (Science). Läs mer »

Fuskmisstanke inte nog för att frysa anslag

2018-02-12
Regeringen vill att anslag ska kunna frysas redan under tiden fuskutredning pågår. Men Vetenskapsrådet tänker inte dra in medel med enbart misstanke om fusk som grund, skriver generaldirektör Sven Stafström (Universitetsläraren). Läs mer »

Etiska gråskalor

2018-02-07
I en enkät om 43 tveksamma forskningspraktiker ('Questionable Research Practices') svarade över 90 % av forskare i hälsoprofessionernas utbildning att de deltagit i sådana praktiker (BioRxiv). Läs mer »

Experiment ett recept för terrrorister?

2018-02-05
En aktuell artikel beskriver hur forskare tagit bitar av DNA och återskapat en variant av smittkoppor i labbet. Författarna hävdar att det kan ge bättre vacciner, men kritiker frågar sig om det inte kan ge terrorister eller skurkstater ett recept för hur de kan återskapa smittkoppor (Washington Post). Läs mer »

Innovativt förslag på problemet med 'predatory journals'

2018-02-04
Alex Holcombe föreslår en automatiserad process för att skapa en användbar lista över legitima tidskrifter. Läs mer »

Ny uppseendeväckande enkät om oredlighet

2018-02-04
De flesta akademiker medger att de delatagit i eller bevittnat oetiska praktiker (Chemistry World). Läs mer »

EU-domstol föreslår mildare regler för CRISPR

2018-01-31
I ett juridiskt yttrande sägs att de restriktiva reglerna för GMO rimligen inte ska gälla för användandet av CRISPR för växt- och djurförädling (Nature). Läs mer »

Tveksamma tester på apor och människor avslöjade

2018-01-30
Den tyska regeringen bedömde tester av fordons utsläpp på apor och människor som etiskt oförsvarbara (Reuters). Läs mer »

En framtid likt Big Brother för vetenskaplig publicering?

2018-01-29
Kommer forskare snart vara både Elseviers kunder och dess produkt? (Richard Smith, BMJ Opinion). Läs mer »

Kontroversiell kloning av apor

2018-01-27
Fösta framgången i att klona primater med somatisk cellöverföring väcker både vetenskapliga och etiska tvivel (Smithsonian). Läs mer »

VR ska kunna frysa medel vid misstänkt oredlighet

2018-01-25
Regeringen har fattat beslut om ändringar i Vetenskapsrådets instruktion, som innebär att beslut att inte längre betala ut forskningsmedel får avse viss tid. Detta möjliggör en tillfällig frysning av utbetalningar under tiden en utredning pågår (Regeringen). Läs mer »

Läs också om ett fall som aktualiserar frågan (Läkartidningen)

Nya föreskrifter om försöksdjur

2018-01-11
Jordbruksverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur och etisk prövning har varit på remiss. Här är regelrådets svar och synpunkter från Stockholms universitet och Gentekniknämnden.

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

2018-01-11
Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare (InfoTorg). Läs mer »

Argument mot forskning på hundar

2017-12-28
Nya rön inom neurovetenskapen ställer frågor om behovet av och etiken i att experimentera på hundar (Mathrubhumi). Läs mer »

Upprört över oreglerade experiment i USA

2017-12-23
Avslöjanden nyligen om att en amerikansk forskare på eget bevåg injicerat amerikaner med en experimentell herpesmedicin utan att FDA informerats och prövat forskningen upprör forskare och etiker (StatNews). Läs mer »

Moratorium i USA för högrisk-forskning på virus upphör

2017-12-21
Den tre år gamla restriktionen har hindrat 21 projekt med offentlig finansiering (Scientific American). Läs mer »

Ny kod för hälsodata av forskare för forskare

2017-12-07
En uppförandekod för hur man ska hantera den nya dataskyddsförordningen i EU är under utarbetande. Läs mer »

Sveriges nya 3R-center är invigt

2017-11-30
Här hittar du information om Sveriges 3R-center (Jordbruksverket). Läs mer »

Expert: Gör granskningen öppen!

2017-11-27
Efter mer än 30 års arbete med vetenskapliga tidskrifter, så har Irene Hames några förslag på hur peer review kan förbättras (Retraction Watch). Läs mer »

OMICS förlorar i första avgörandet

2017-11-23
Amerikanska Federal Trade Commission vann i ett första avgörande mot "förlaget" OMICS och regeringen säger att detta kommer hjälpa till att förhindra vidare bedrägliga affärsmetoder (Retraction Watch). Läs mer »

En allians för den inomvetenskapliga publiceringen

2017-11-20
"SSPA members are concerned that the proliferation of perceived high-impact, for-profit journals — most of which are not rooted in the scientific community — is damaging science by diminishing the influence of active, practicing scientists in determining the trajectories of their disciplines" (SSPA). Läs mer »

Ett icke-kommersiellt alternativ till Research Gate

2017-11-17
Akademiker planerar starta en ny sajt för nätverkande och delande (Inside Higher Education). Läs mer »

Etiska principer för användning av mänskliga cellulära bioteknologier

2017-11-13
Ett konsensusuttalande (Nature Biotechnlogy). Läs mer »

Privacy Flag

2017-10-19
Ett europeiskt forskningsprojekt för skydd av personuppgifter. Läs mer »

En Helsingforsdeklaration för Ingenjörer

2017-10-19
Klimatförändringarna är ett allvarligt globalt problem, och om professionella organisationer tar seriöst påståendet att ett yrke ska vara självreglerande, bör de utveckla en deklaration för ingenjörer som adresserar klimatförändringen, säger författarna till en ny artikel i Science and Engineering Ethics. Läs mer »

Kommer vetenskaplig publicering att bli helt annorlunda?

2017-10-10
Den frågan ställs i en intressant ny artikel i International Journal of Radiation Oncology av Anthony Zietman.

Att göra insamlandet av biologiska resurser till merit

2017-09-29
I en ny artikel frågar Heidi Howard m.fl. "How to responsibly acknowledge research work in the era of big data and biobanks - ethical aspects of the Bioresource Research Impact Factor" (J Community Genet). Läs mer »

Uppdaterade peer review-riktlinjer

2017-09-25
COPE har skapat riktlinjer som beskriver de grundläggande principer som alla granskare bör hålla sig till. Läs mer »

Favoritursäkter för plagiat

2017-09-24
Vid en konferens nyligen presenterade NSFs 'Inspector General', Allison Lerner, myndighetens favoriter bland ursäkter givna för plagiat (University of New Hampshire)Läs mer »

Ny bioetisk tidskrift

2017-09-02
...och den heter just det: Bioethics Journal! Den ges ut av Harvard Medical School. Läs mer »

Embryon genmodifierade

2017-08-03
Borttagandet av en genetisk mutation kopplad till ärftligt hjärtfel skapar debatt över tekniken kallad CRISPR (National Geographic). Läs mer »

Cabell's nya lista över rovtidskrifter

2017-07-25
En första recension av den lista som är tänkt ersätta den välkända listan av Beall (Scholarly Kitchen). Läs mer »

Inkludera havande i studier manar forskare

2017-07-19
Havande kvinnor bör inte exkluderas från kliniska studier eftersom detta är orättvist och kan vara skadligt, p.g.a. okunskapen om hur läkemedel påverkar havandeskapet, säger forskare (Onmedica). Läs mer »

Europa fortfarande öppet för primatforskning

2017-07-07
Borde europeiska forskare vara tillåtna att använda icke-mänskliga primater i sin forskning? För tillfället bör det vara det, menar en inflytelserik rådgivande EU-kommitté (Applied Clinical Trials). Läs mer »

KI inför krav på elektronisk forskningsdokumentation

2017-06-20
Som ett led i arbetet med att förhindra nya Macchiarini-fall kommer Karolinska institutet, KI, göra det obligatoriskt att dokumentera sin forskning elektroniskt (Läkartidningen). Läs mer »

Etiken får inte tappas bort

2017-06-18
Floden av nya hälsoappar kan öppna helt nya möjligheter att främja folkhälsan, men det finns också faror som bör tas på allvar, skriver Statens medicinsk-etiska råd i en debattartikel (Dagens Medicin). Läs mer »

Initiativ för öppna referenser

2017-06-13
The Initiative for Open Citations, I4OC, är ett samarbete mellan förlag, forskare och andra för att skapa tillgång för alla till data om vetenskapliga referenser. Läs mer »

Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands

2017-06-03
När flera svenska sjukhus mäter vårdens kvalitet samlar de in stora mängder data om varje patient. Men detta innebär stora etiska problem. Är det lagligt att överföra patientuppgifterna till ett privat utländskt bolag? Vem garanterar då patientens rätt till integritet? (DN Debatt) Läs mer »

Sida om peer review

2017-06-02
Nu finns det en ny sida i CODEX som sammanfattar diskussionen om och reglerna för peer review! Läs mer »

Juridiskt bindande beslut om kloning?

2017-05-11
Sedan fåret Dolly klonades så har en internationell debatt förts om reproduktiv kloning av människor bör förbjudas. Forskare argumenterar nu för att vi borde lära av framsteg gjorda i diskussionen av t.ex. klimatförändringar (Springer). Läs mer »

Krav på barnanpassade nya cancermediciner

2017-04-28
I Barncancerfondens nya årsrapport riktas kritik mot den nya generationens cancerbehandlingar. Majoriteten av de nya läkemedlen testas endast på vuxna patienter – och kan därför sällan användas av cancerdrabbade barn (Läkartidningen). Läs mer »

EU:s bioetikråd åter igång

2017-04-27
Europakommissionen har tillsatt nya ledamöter i European Group on Ethics in Science and New Technologies (SMER). Läs mer »

Skyddet för forskningsresultat ska utredas

2017-04-26
En utredare får i uppdrag att genomföra en översyn av skyddet för forskningsresultat. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer (Regeringen). Läs mer »

Indexering i PubMed ingen garanti för bra tidskrift

2017-04-22
En ny studie av s.k. rovdjurstidskrifter inom neurovetenskaperna visar att de inte indexeras i DOAJ, Scopus, eller MEDLINE, men att de ofta förekommer i PubMed (artikel i Neuroscience). Läs mer »

Fel lämna ut patientuppgifter

2017-04-19
Stockholms läns landsting bröt mot patientdatalagen när ett externt företag fick direktåtkomst till patientuppgifter för ett forskningsprojekt (Dagens Medicin). Läs mer »

Är sexuella trakasserier oredlighet i forskning?

2017-04-10
Ett större amerikanskt vetenskapligt sällskap vill nu utvidga sin definition av oredlighet i forskning till att inkludera också sexuella trakasserier (Science). Läs mer »

Forskning om stamceller saknade tillstånd

2017-04-03
Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer (GP). Läs mer »

Ny ordning för att hantera oredlighet i forskning föreslås

2017-02-24
Oredlighetsutredningen har nu lämnat sitt förslag (se spalten med nya dokument). Läs en kommentar från Vetenskapsrådet »

Viktigaste ändringarna i Common Rule

2017-02-20
I en kolumn diskuteras de viktigaste nya delarna av den amerikanska Federal Policy for the Protection of Human Subjects (Jurist Twenty). Läs mer »

Kommer läkemedelsregleringen att slaktas i USA

2017-02-15
Kommer president Trump minska FDAs inflytande och göra massiva avregleringar? (Bioethics.net). Läs mer »

Beall's List' borttagen

2017-01-26
Den kända bibliotekarien har tagit bort sin lista över "rovdjurstidskrifter" från nätet - enligt uppgift på grund av "hot och politik" (Inside Higher Ed). Läs mer »

Amerikanska "common rule" har förnyats

2017-01-25
Amerikanska federala myndigheter har uppdaterat sina regler för forskning på människa. Det stärker skyddet för deltagare samtidigt som det säkerställer att systemet inte medför alltför stora bördor för forskning med låg risk (U.S. Department of Health and Human Services). Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer om vetenskaplig publicering

2017-01-25
ICMJE har uppdaterat de s.k. Vancouver-reglerna, för att adressera frågor om rovdjurstidskrifter och när man bör göra rättelser eller tillbakadraganden, bland annat. En kommenterad version som visar ändringarna finns här.

Ny organisation för etikpröving föreslås

2017-01-09
I en promemoria konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Läs mer »

Statcheck avslöjar falska p-värden i artiklar

2017-01-02
En holländsk forskare har skapat en mjukvara som extraherar statistiska värden ur artiklar och avslöjar om deras p-värden inte håller streck. Läs mer »

 

De senaste nyheterna publiceras på CODEX startsida!

Senast uppdaterad: 2019-02-01

Nya regler, riktlinjer & dokument:

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen