Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Nyhetsarkiv

Tvivelaktiga forskningspraktiker

2016-10-24
Ökända fall som Paolo Macchiarinis är endast en ytterlighet på ett långt spektrum av tvivelaktiga sätt att forska på, säger Nick Butler, Helen Delaney och Sverre Spoelstra i Times Higher Education. Läs mer »

EMA offentliggör alla data från kliniska prövningar

2016-10-24
Europeiska läkemedelsverket inför nu en policy om att alla kliniska data de får från kliniska prövningar publiceras, i ett försök att främja öppenhet (BioEdge). Läs mer »

Föreslår förändrad rapportering inom genetik

2016-10-20
De vanliga sätten att rapporterar etiken, som “consent and approval was obtained” är inte längre meningsfulla, men meningsfull rapportering är möjlig utan att fler ord används och skulle kunna främja allmänhetens förtroende och forskningssamarbeten, menar Chin et al. (PLoS Biology). Läs mer »

80 % av Kinas kliniska försök är undermåliga

2016-10-10
Lite över 80 % av data från kliniska försök i Kina, som bildar underlag för läkemedelsregistrering, visar sig i en undersökning av tillståndsmyndigheten vara resultatet av oredlighet eller dåligt utförd forskning (BMJ). Läs mer »

Affärstänk inte för akademin

2016-10-06
En "akademisk kapitalism" bidrog till att fallet med Macchiarini inte hanterades korrekt på KI, argumenterar Olof Hallonsten (Nature). Läs mer »

Etikprövningsnämnd: Macchiarini fuskade

2016-09-12
Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Det enligt ett yttrande av nämnden som granskat kirurgens forskning (Dagens Nyheter). Läs mer »

Utredningar rörande Macchiarini får följdverkningar

2016-09-07
Efter flera uppmärksammade utredningar om Macchiarini-fallet som kritiserar Karolinska sjukhuset och -institutet så avgår eller sparkas flera inblandade (Dagens Medicin). Läs mer »

Därför har vi snart fler skandaler

2016-09-06
Är det satsningen på excellens och nobelpris som har lett oss fel, frågar sig Anders Johansson i en debattartikel (Aftonbladet). Läs mer »

EU ändrar regler för 'first-in-human trials'

2016-08-06
Den 21 juli meddelade EMA att de önskar förbättrade strategier för att identifiera och reducera risker för friska medverkande i detta slags studier. Läs mer »

Motstånd mot förslag ändra amerikansk forskningsetik

2016-07-01
Den amerikanska regeringens förslag att förändra lagstiftningen som reglerar försök på människor är misslyckad och bör dras tillbaka, sade ett oberoende råd den 29 juni (Nature). Läs mer »

Ny EU-lag för medicinteknik

2016-06-20
Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området (Läkemedelsverket). Läs mer »

AMA moderniserar sin Code of Medical Ethics

2016-06-20
AMA har röstat för en ny mer modern version av sin Code of Medical Ethics, vilket avslutar en 8 år lång process att uppdatera sin riktlinje för mer relevans, klarhet och koherens (Healio). Läs mer »

Införsel av läkemedel för forskningsändamål

2016-06-13
Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige får införas från ett annat EES-land om det ska användas i vårdsyfte men någon liknande möjlighet för forskningsändamål finns inte. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett förslag. Läs mer »

Läkemedel stoppas på grund av misstänkt fusk

2016-06-10
Godkännandet för fyra läkemedel återtas tillfälligt efter beslut av Läkemedelsverket. Beslutet har sin bakgrund i att företaget som utfört kliniska studier för produkterna misstänks ha fuskat med resultat. Läs mer »

Förbättra säkerheten i "first in human-prövningar"

2016-05-31
EMA har inlett en granskning av riktlinjerna för First in Human-prövningar. Detta görs i samarbete med Europeiska kommissionen och EUs medlemsstater. I First in Human-prövningar testas ett prövningsläkemedel för första gången i människa (Läkemedelsverket). Läs mer »

EU:s ledare vill ha open access

2016-05-31
Genom ett "livsavgörande drag" (Carlos Moedas) har EU:s medlemsstater kommit överens om ett nytt OA mål. Alla vetenskapliga artiklar bör vara fritt tillgängliga 2020 (Science). Läs mer »

La ut känsliga data om 70000 nätdejtare

2016-05-24
Förkastligt och oetiskt, mener kritikerna. Offentligt tillgjänglig informasion, menar studenterna som la ut data. Universitetet frånskriver sig ansvaret (forskning.no). Läs mer »

Planer på att syntetisera människans genom

2016-05-24
En grupp forskare kritiseras för att hålla ett viktigt möte om att syntetisera det kompletta mäskliga genomet inom 10 år bakom stängda dörrar (BioNews). Läs mer »

DOAJ avför tusentals tidskrifter

2016-05-16
Ett ledande index över open access-tidskrifter, Directory of Open Access Journals (DOAJ), kommer krympa med mer än en fjärdedel efter att ha tagit bort omkring 3,300 tidskrifter, i syfte att utesluta tveksamma eller inaktiva titlar (Nature). Läs mer »

KI i nytt blåsväder

2016-04-22
Det stora nationella projektet för biobanker, BBMRI, som letts av Karolinska institutet, har gått på grund efter anklagelser om oegentligheter (Dagens Medicin). Läs mer »

Patientcentrerat informerat samtycke

2016-03-30
Traditionella samtyckesdokument tenderar att vara långa och komplexa för att informera deltagarna. Patientcentrerade och korta dokument kan vara lika informativa samtidigt som de minimerar bördan för deltagare och skapar större delaktighet, hävdar ny studie (Med Decis Making). Läs mer »

ClinicalTrials.gov ett misslyckande?

2016-03-25
Utan fördelar för forskare, en frustrerande användarupplevelse, och avsaknad av sanktioner för dålig följsamhet, så blir ClinicalTrials.gov alltmer irrelevant. Vad betyder det för allmänhetens möjligheter att ta del av forskningsresultat, frågar sig Kent Anderson (The Scholarly Kitchen). Läs mer »

Ny tjänst för att hitta rapporterings-riktlinjer

2016-03-24
En ny tjänst erbjuds nu av Penelope och EQUATOR. Läs mer »

Fyra tillbakadraganden efter oredlighet

2016-03-18
Expertgruppen för oredlighet i forskning kritiserar 2 biologer och Uppsala universitet efter bildmanipulationer i artiklar publicerade mellan 2010 och 2014. Fallet har föranlett en extern granskare att kritisera det föreliggande systemet för utredningar (Retraction Watch). Läs mer »

Uppdatering: Forskaren kan förlora doktorstiteln (UNT)

Dags att ändra design av kliniska prövningar?

2016-02-25
Denna fråga ställs i BMJ, eftersom "it is unethical to subject people to a treatment that cannot, in itself, benefit them", vilket görs i fas-1-studier som inte rör cancer. Läs mer »

Den Hippokratiska eden uppdateras

2016-02-22
Det är dags att revidera Geneva-deklarationen, säger World Medical Association. Eden drogs upp för 67 år sedan som svar på nazibrotten under 2:a världskriget. Sedan har bara smärre ändringar gjorts. (BioEdge). Läs mer »

EU och USA når överenskommelse om dataöverföring

2016-02-12
Efter att det s.k. "Safe Harbour framework" ogiltigförklarats, har EU och USA sökt nå en överenskommelse om hur persondata ska kunna lagligt överföras mellan dem (Pan European Networks). Läs mer »

Amgen skapar plattform mot 'reproducibility crisis'

2016-02-12
Läkemedelsföretaget lanserar kanal på plattformen F1000Research för att ge utrymme för publicering av replikationsstudier (Times Higher Education). Läs mer »

Diskussionsvågor om KI-fallet

2016-02-01
Nyligen har en serie tv-program om kirurgen som möjligen begått oredlighet skapat stort intresse för saken. Läkartidningen har sammanställs sina artiklar om saken och kommentarerna är många i kommentarfälten. Läs mer »

Öppna data & metoder vid peer review

2016-01-28
Författare till vetenskapliga publikationer ska redovisa både data och metoder öppet. Det är målet med en ny sammanslutning av forskare. The Peer Reviewers’ Openness Initiative (PRO) har bildats av forskare för att förenkla kontroll av vetenskapliga resultat och förhindra forskningsfusk (SUHF). Webbplats för PRO »

Förslag attt dela data från kliniska försök

2016-01-21
Ett sådant förslag läggs från International Committee of Medical Journal Editors, baserat på en etisk plikt att dela data efter att patienter tagit risken att delta (NEJM). Läs mer »

Katastrofalt resultat av klinisk prövning

2016-01-18
En man har förklarats död och sex är i kritiskt tillstånd efter deltagande i en fas 1-studie på ett smärtstillande preparat i Frankrike (BioEdge). Läs mer »

Biobanker i delandets tidsålder

2016-01-15
Så kallad "next-gen biobanking" omfamnar mycket snabb data- och provhantering men finner delandet svårt (GEN). Läs mer »

Nu skall namnförvirringen bort

2016-01-15
7 januari gick några av världens största förläggare och vetenskapliga organisationer samman kring kravet på att forskare skall registera ett unikt ID på ORCID (Science). Läs mer »

Europeisk forskning slipper betungande krav

2015-12-30
Föreslagen lagstiftning hotade användningen av genetiska och kliniska data i medicinsk forskning, men nya regler undantar forskning från de strängaste kraven (Nature). Läs mer »

Ny dataskyddsreform i EU

2015-12-30
Nya regler vill stilla medborgares oro genom att stärka befintliga rättigheter och se till att enskilda får mer kontroll över sina personuppgifter (EU-kommissionen). Läs mer »

Att ignorera lagen utsätter patienter för risk

2015-12-22
En STAT-studie visar att välkända forskningsinstitutioner i USA flagrant har struntat i federala bestämmelser om att öppet redovisa forskningsresultat och därmed undanhållit patienter och läkare väsentlig information för att kunna bedöma behandlingsrisker (Vascore). Läs mer »

Lagen inte nog för etisk ledning

2015-11-16
Bara en liten del av de etiska dilemman en forskare konfronteras med faller under lagen om forskningsetik. Idag saknas forum för en levande diskussion, skriver Gunnel Colnerud, professor emerita vid Linköpings universitet (Curie). Läs mer »

Personuppgifter räddar liv

2015-11-03
Europeiska forskare hävdar att de använder personuppgifter på ett säkert sätt för att öka vår kunskap om sjukdomar. Kampanjen Data Saves Lives manar EU att anamma en datalagstiftning som balanserar skydd av privatliv med livsviktig forskning. Läs mer »

Skrota lagen om skydd för visselblåsare

2015-10-13
En ny lag om skydd av visselblåsare förbereds. Men den gör det varken enklare att larma eller ger ett tydligare skydd för den som gör det. Därför bör förslaget skrotas helt, skriver Per Kornhall, själv känd visselblåsare (Svenska Dagbladet). Läs mer »

Det är oetiskt att inte forska

2015-10-09
Förutom alla tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också samtycke. Nu uppmuntras inte patienter att delta vilket gör det svårt att rekrytera dem, menar Hugo Lagercrantz vid KI (Curie). Läs mer »

Kontraktualismens tidsålder?

2015-09-21
På senare tid har kontraktualism blivit ett populärt perspektiv inom forsknings- och bioetik. J.S. Blumenthal-Barby funderar över positiva och negativa sidor med detta (Bioethics.net blog). Läs mer »

KI anmäls till JO för hantering av fuskärende

2015-09-18
En tidigare professor vid Karolinska institutet vill nu att Justitieombudsmannen granskar KI:s utredning där en gästprofessor i slutet av augusti friades från forskningsfusk (Läkartidningen). Läs mer »

Europeiska datatillsynsmannen vill ha etikråd

2015-09-18
Den europeiska datatillsynsmannen uppmanar till att utforska den etiska dimensionen av "future technologies to retain the value of human dignity and prevent individuals being reduced to mere data subjects". Läs mer »

Reproducerbarheten i psykologisk forskning

2015-09-15
Det största försöket hittills att upprepa psykologiska studier visar att av 100 viktiga artiklar kunde 39 % upprepas (NRIN). Läs mer »

HHS föreslår ändrat skydd i forskning

2015-09-06
Förslaget "Notice of Proposed Rulemaking" kommer göra det amerikanska skyddet för forskningsdeltagare mer enhetligt genom harmoniserade samtyckesregler och förminskad osäkerhet kring kliniska försök (RAPS). Läs mer »

PubPeer-grundare framträder

2015-09-06
Efter 3 år i skuggorna har en anonym grundare av den populära och kontroversiella webbplatsen PubPeer - som tillåter anonym kritik av publicerad forskning - avslöjat vem han är (Science). Läs mer »

Registrering av försök ger sämre resultat

2015-08-21
En studie som visar att kliniska försök inte längre ger lika många positiva utfall efter det att förregistrering på clinicaltrials.gov infördes har fått många kommentarer (Nature). Läs mer »

Patienter i cancer-forskning ofta orealistiska

2015-08-19
Cancerpatienter deltar i studier på läkemedel i tron att de ska botas, visar en avhandling av Tove Godskesen (Dagens Medicin). Läs mer »

PEERE - 28 länder undersöker peer review

2015-07-20
Ett mycket intressant EU-projekt som pågår mellan 2014-18 presenteras här av projektets ordförande (Exchanges blog). Läs mer »

DI kräver tydligare forskningsinformation

2015-07-08
Datainspektionen har granskat hur fyra läkemedelsbolag bedriver forskningsstudier tillsammans med vårdgivare och konstaterar att det brister i hur patienter informeras och i ansvaret för personuppgifter. Läs mer »

Så bör fusk bland forskare stoppas

2015-06-20
Sverige saknar ett rättssäkert system för att hantera forskningsfusk. När regeringen nu ska utreda frågan måste en oberoende myndighet får uppdraget att ta tag i frågan, skriver Vetenskapsrådet. Läs mer »

EU avvisar förbud för djurförsök

2015-06-10
En stor kampanj syftande till att att förbjuda laboratorieexperiment på djur inom EU har inte lyckats övertyga EU-Kommissionen (BBC News). Läs mer »

Företag begär ut forskares e-post

2015-05-20
I USA har offentlighetslagstiftning tvingat allt fler forskare att på begäran lämna ut mejl och annan korrespondens. Om det är ett problem eller inte och vad det betyder för forskningen råder det delade meningar om (Curie). Läs mer »

Obefintlig tillsyn av riskabel forskning

2015-05-17
Efter att forskning etikgodkänts är tillsynen obefintlig och det går inte att vara säker på att forskningen uppfyller de etiska kraven, skriver Mats Johansson och Linus Broström på DN Debatt. Läs mer »

Tillfällig forskningslag bör inte förlängas

2015-04-27
Datainspektionen anser att den tillfälliga lag för befolkningsbaserad forskning som gäller fram till 31 december i år, inte bör förlängas. Läs mer »

Mer exempel på falsk peer review

2015-04-22
The International Journal of Education and Research är en "predatory journal" som publiceras av det s.k. Contemporary Research Center Australia, baserat i Bangladesh. Den förfalskar peer review, visar Jeffrey Beall. Läs mer »

Peer review var manipulerad

2015-03-31
Efter en grundlig granskning kan nu BMC ge en uppdaterad bild av upptäckten förra året att flera av deras tidskrifter var föremål för försök att manipulera granskningsprocessen. Läs mer »

Ny registerlag kan bli försenad

2015-03-20
En ny lag som ska göra det möjligt att bygga forskningsdatabaser för framtida projekt föreslogs ifjol. Nu sammanställs remissvaren men lagen ser dock ut att bli försenad (Curie). Läs mer »

Uppdatering:

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (Utbildningsdepartementet)

De försvunna länkarna

2015-03-03
Ett avgörande i Europadomstolen kan göra det svårare att veta när vetenskapliga publikationer inte håller måttet (Copy, Shake, and Paste). Läs mer »

Doktor vill försöka transplantera huvud

2015-03-03
Arthur Caplan finner idén både "rotten scientifically and lousy ethically" (Forbes). Läs mer »

Dansk domstol avvisar fuskanklagelser

2015-02-20
Danska domare bedömer en vetenskaplig expertpanel som felande när de förklarat en fysiker skyldig till oredlighet (Retraction Watch). Läs mer »

Borde anslag byggda på fusk återbetalas?

2015-01-29
Om institutioner vore tvungna att betala tillbaka anslag som givits på grundval av oredlig forskning så skulle de börja ta större ansvar, hävdar Leonid Schneider (Retraction Watch). Läs mer »

NIH och protesterna mot apforskning

2015-01-29
Den amerikanska djurrättsgruppen PETA menar att tester utförda på primater är inhumana, men NIH hävdar deras vikt för att förstå människors hälsa (Bethesda Beat). Läs mer »

Att dela experimentella data är nu norm

2015-01-16
Forskare, finansiärer och andra involverade i kliniska försök bör främja en kultur i vilken delandet av data utgör normen, säger en nyutkommen amerikansk rapport (BMJ News). Läs mer »

Världens strängaste open access policy

2015-01-15
The Gates Foundation har meddelat sina krav på öppen forskning. Om den följs förhindras forskare finansierade av stiftelsen att publicera sig i tidskrifter som Nature and Science (Nature News). Läs mer »

Partenoter faller utanför patentförbud

2015-01-13
Europadomstolen har röjt väg för kommersiella patent på mänskliga partenoter genom att klargöra vad som definieras som 'mänskliga embryon', vilka inte får patenteras enligt EU-rätten (BioNews). Läs mer »

EU-domstolen öppnar för stamcellspatent

2014-12-22
Europadomstolen har beslutat att patent på humana embryonala stamceller kan tillåtas i fall där organismen inte kan utvecklas till en människa (Gen). Läs mer »

Förvirring om delande av data

2014-12-04
Sedan Public Library of Science (PLoS) infört krav på att rådata öppet publiceras så sker det oftare, men alla följer inte reglerna (Nature). Läs mer »

Samlad kompetens om djuralternativ

2014-11-27
Regeringen har fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor (Regeringen).
Läs mer »

50 manuskript med falsk peer review

2014-11-27
BioMed Central har upptäckt omkring femtio insända artiklar med granskare som är falska (Retraction Watch). Läs mer »

Ändringar i etikkod irriterar

2014-11-12
Helsingforsdeklarationen ändras med tiden men inte alla förändringar välkomnas (Nature News). Läs mer »

Italienska seismologer frikända

2014-11-11
Domstolen ger överklagande rätt: de sex vetenskapsmän som tidigare dömts för dråp frikänns nu för dödsfallen i L'Aquilas jordbävning 2009 (Nature News). Läs mer »

Review-artiklar tycks spökskrivna

2014-10-31
Kommer ni ihåg Kinas artikelmarknad? Nu tycks även ett stort antal översiktsartiklar på PubMed vara spökskrivna på beställning (The Grand Locus). Läs mer »

Resolution om 'big data'

2014-10-23
International Data Protection Commissioners - inkl. svenska Datainspektionen - förespråkar skydd av integritet genom ex. specifika ändamål, anonymisering och meningsfullt samtycke (International Data Protection Commissioners). Läs mer »

USA stoppar riskfylld virusforskning

2014-10-23
Regeringen finansierar inte längre forskning på hur virus kan bli mer smittsamma och ber forskare iakta ett moratorium till dess säkerheten diskuterats (Nature). Läs mer »

PCORI & BMJ driver patientmedverkan

2014-10-22
BMJ diskuterar i en ledare hur PCORI och de själva försöker involvera patienter i försöksdesign och peer-review (BMJ). Läs mer »

Kliniska data ska publiceras

2014-10-22
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beslutat att de kliniska rapporter som ligger till grund för godkännandet av medicinska produkter hädanefter ska publiceras (EMA). Läs mer »

CEPN gömmer sig bakom DI?

2014-10-11
Det påstås i en debattartikel efter uppmärksammat beslut av den Centrala Etikprövningsnämnden (Dagens Medicin). Läs mer »

USA får regler för dual-use forskning

2014-09-26
Obamas administration gav i onsdags ut nya riktlinjer för hur federal forskning inom biologi som oavsiktligen kan skapa biologiska vapen ska övervakas (New York Times). Läs mer »

Oro över förslag till samtyckesregler

2014-09-23
Amerikanska FDA har fått mänder av kommentarer till sitt förslag om nya regler för informerat samtycke - en del menar att de kommer att förvirra patienter, andra att det saknas viktiga ting (Outsourcing Pharma). Läs mer »

Uppdatering: Mer diskussioner över specifika delar

Hårda krav på klinisk forskning (ALF)

2014-09-15
Kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Det är innebörden i det nya avtal som tecknats mellan staten och landstingen (Regeringen). Läs mer »

Nytt statligt prövningscentrum

2014-09-14
Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi (Regeringen). Läs mer »

Mänskligt DNA ägs inte av någon

2014-09-09
Efter olika utslag om patenterbarheten av gener i USA och Australien förklarar Luigi Palombi historiken bakom detta juridiska område (The Guardian). Läs mer »

Bioetisk filmfestival i Edinburgh

2014-08-21
Är mänskliga embryon bara cellklumpar eller är de personer som vi? Men vad är en person egentligen? Det är några av de frågor som biobesökare inbjuds att undersöka och debattera vid Edinburghs 10:e internationella filmfestival för biomedicinsk etik i november (BioEdge). Läs mer »

Oregistrerade läkemedel för Ebola

2014-08-15
En summering av WHO:s paneldiskussion om "ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola virus disease". Läs mer »

Japansk stamcellsforskare funnen död

2014-08-11
En ledande japansk stamcellsforskare har tagit sitt liv i kölvattnet av tillbakadragna artiklar han medförfattat (BioEdge). Läs mer »

Ge synpunkter på GMO-prövning!

2014-08-06
Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ges nu tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GM organism i miljön i samband med klinisk prövning (Läkemedelsverket). Läs mer »

Planetär ingenjörskonst försvarad

2014-08-06
Bioetikern Julian Savulescu försvarar på sin blog Practical Ethics kontroversiella idéer om planetär ingenjörskonst med argumentet att det kan vara enda sättet att stoppa klimatförändringarna (Practical Ethics). Läs mer »

FDA debatterar sekretess

2014-07-31
Amerikanska myndigheten begrundar värdet av att sprida preliminära prövningsresultat (Nature News). Läs mer »

Mänskliga ägg bör kunna patenteras

2014-07-21
Icke befruktade ägg som inte kan utvecklas till människor bör inte uppfattas som mänskliga embryon i EU-direktivets mening (om skyddet av biotekniska innovationer), har ett utlåtande från "European Court of Justice Advocate General" slagit fast (IP Watch). Läs mer »

Alarm om bristande biosäkerhet

2014-07-19
Chefen för U.S. Centers for Disease Control and Prevention har hållit en alarmerande presskonferens där misstag med tre dödliga patogener beskrevs och utlovades krafttag för att förhindra en upprepning (Science). Läs mer »

Forskarbråk om alltför lika MERS-artiklar

2014-06-12
Forskare som arbetar med det dödliga MERS-viruset är förvånade över 2 artiklar i olika tidskrifter med samma innehåll och som bygger på data från en och samma patient (ScienceInsider). Läs mer »

Kyrka lät 2000 barn utsättas för experiment

2014-06-10
Mer än 2000 irländska barn på religiöst drivna anstalter utsattes på 30-talet för medicinska experiment, enligt en ny rapport (IrishCentral). Läs mer »

Ny teknologi kan ersätta djurförsök

2014-06-09
Forskare från Harvard utvecklar nu 'bio-chips' som motsvarar mänskliga organ (BioEdge). Läs mer »

Fortsatt embryonal stamcellsforskning i EU

2014-06-03
EU-kommissionen har avvisat en petition för att stoppa all finansiering av forskning som involverar förstörandet av mänskliga embryon (BioNews). Läs mer »

Enhetligt skydd för patent införs

2014-05-28
Riksdagen har sagt ja till att under 2015 införa att patentsökande ska kunna få ett EU-patent genom en enda ansökning och att det bildas en europeisk patentdomstol med en avdelning i Stockholm. (Riksdagen). Läs mer »

USA:s tillsyn av forskning "osynlig"

2014-05-12
Office for Human Research Protections (OHRP) öppnade under hela 2013 bara ett enda fall rörande anklagelser om bristande skydd av forskningspersoner (Report on Research Compliance). Läs mer »

Avslöjande om oetisk forskning

2014-05-12
Det senaste i raden av avslöjanden kommer från Österike där forskare på 50-talet medvetet smittade hospitaliserade barn med malaria i hopp om att kunna finna en kur för syfilis (BioEdge).
Läs mer »

RIKEN undersöker 20 000 artiklar

2014-05-05
Anklagelser om bildmanipulation och plagiat fortsätter sända shockvågor genom RIKEN, det japanska institut som är i centrum för kontroverserna. RIKENs president Ryoji Noyori har uppmanat alla sina gruppledare att kolla alla tidigare artiklar. Detta direktiv rör minst 20 000 publikationer (ScienceInsider). Läs mer »

Framgångsrik embryonal kloning

2014-04-29
Forskare har tagit hudceller från en kvinna med diabetes, programmerat dem till embryonala celler, och fått dem att bilda insulinproducerande celler i möss (Los Angeles Times). Läs mer »

Kampanj för Air France

2014-04-15
Efter att djurrättsaktivister riktat in sig mot det enda flygbolaget som ännu fraktar primater använda för forskning, så har Foundation for Biomedical Research startat en kampanj för att stödja bolaget. Läs mer »

Plus: LA Weekly har skrivit en artikel om frågan

Stamcellstudie utredd

2014-04-03
Anklagelser och oro över två stamcellsartiklar i Nature av forskare från RIKEN Center for Developmental Biology (CDB), har fått en kommitté att undersöka dem. De slår nu fast att oredlighet skett (RIKEN).
Läs mer »

Oinformerat om djurförsök

2014-03-28
Att påstå att djur är dåliga modeller för hur läkemedel fungerar i människor missförstår varför djurförsök utförs: för att testa läkemedlets säkerhet, inte effektivitet (The Parliament). Läs mer »

Förtroende kräver mer än riktlinjer

2014-03-24
Det forskningsetiska systemet riskerar att utvecklas till ett institutionaliserat misstroende som hotar forskarnas moraliska kompetens och integritet, menar forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik (Uppsala Universitet). Läs mer »

EU om obligatorisk publicering av CT data

2014-03-18
Europaparlamentet röstar 3 April om ny lagstiftning som gör det obligatoriskt för läkemedelsbolag att publicera all data från kliniska prövningar i publika databaser (Intellectual Property Watch).
Läs mer »

Integritetsskydd hotar forskningen

2014-03-04
Biomedicinska forskare i EU är oroliga för nya regler som kommer att göra det svårare att få tillgång till patientdata utan samtycke. Viktiga studier skulle omöjliggöras, säger de (Science). Läs mer »

Forskare döljde japanska krigsbrott

2014-02-24
Hur amerikanska forskare ledde en kampanj för att ge japanska doktorer immunitet för fruktansvärda krigsbrott (BioEdge).
Läs mer »

Fler open access - tidskrifter

2014-02-20
Efter att Nature startade en så har nu förläggarna bakom Science nu meddelat att de startar en open access - tidskrift någon gång i början av 2015 (Nature newsblog). Läs mer »

Uppmärksammad stamcellsstudie undersöks

2014-02-20
Ett japanskt forskningsinstitut startar undersökning efter anklagelser om att uppmärksammade rapporter om nya stamcellsrön inte kan reproduceras (Nature News). Läs mer »

Elsevier öppnar för "text-mining"

2014-02-05
Forskarvärlden välkomnar enklare access till artiklar i syfte att skörda stora mängder data, men beklagar också rättighetsinnehavarnas möjlighet till kontroll (Nature News).
Läs mer »

Närmare nya regler för kliniska prövningar

2014-02-03
Europeiska Parlamentet har nått en preliminär överenskommelse om nya regler för hur kliniska prövningar ska godkännas (Nature). Läs mer »

Akademin är inte fri

2014-01-28
Detta framhåller representanter för forskningen i ett debattinlägg i Uppsala Nya Tidning. Läs mer »

Debatt om dödas DNA-hemligheter

2014-01-27
När genetiska studier utvecklas så hittas fler och fler mutationer som påverkar hälsan. Om en frivillig försöksperson dör, vad ska man då göra med kunskapen om deras gener som kan påverka deras efterlevande? (Science News) Läs mer »

Avgörande detaljer saknas i djurförsök

2014-01-15
Pre-kliniska djurförsök saknar ofta viktiga detaljer som skulle möjliggöra utvärderingar och upprepningar av forskningen, och de använder statistiska metoder som inte är tillämpliga, visar en analys av nyutgivna artiklar (Nature News). Läs mer »

Kris i etiknämnd försenar forskning

2014-01-07
Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har ställt in flera möten i januari. Nu riskerar flera forskningsprojekt att försenas (UNT). Läs mer »

Ny organisation för kliniska studier

2013-12-18
För att stärka Sveriges ställning inom klinisk forskning föreslås i en utredning som idag överlämnats till regeringen att ett nationellt samordningssystem inrättas, Nämnden för samordning av kliniska studier- och regionala stödfunktioner (Utbildningsdepartementet). Läs mer »

Skrota systemet med lyxtidskrifter

2013-12-17
Randy Schekman, en biolog som nyligen fick sitt nobelpris, säger att hans labb inte längre kommer att sända forskningsartiklar till Nature, Cell eller Science (BioEdge). Läs mer »

Ny reviderad Helsingforsdeklaration

2013-12-13
En uppdaterad version av den s.k. Helsingforsdeklarationen har publicerats - men den möter också stark kritik (BioEdge).
Läs mer »

Kinas artikelmarknad

2013-11-29
Genom "wallraffande" har Science avslöjat massivt fusk med publikationer i Kina - där artiklar och författarskap handlas med som vilken vara som helst. Läs mer »

SND:s personuppgiftsbehandling är otillåten

2013-11-26
Förvaltningsrätten stöttar datainspektionens beslut om att Svensk Nationell Datatjänsts behandling av personuppgifter inte är tillåten (registerforskning.se). Läs mer »

Obligatorisk videoinspelning av samtycken

2013-11-25
Indiens Health Ministry har gjort det obligatoriskt att spela in när samtycken ges vid kliniska försök, i tillägg till att samtycket ska ske skriftligt (The Hindu). Läs mer »

Proposition för ökat djurskydd

2013-11-08
Regeringen har tagit beslut om en proposition gällande ökat djurskydd som föreslår ett starkare skydd för försöksdjur från den 1 april 2014 (Regeringen). Läs mer »

Hemliga försöksresultat borde offentliggöras

2013-10-23
Europas lagstiftare kämpar för större öppenhet vad gäller kliniska prövningar, då kontroversiella förslag att stoppa hemlighållandet av data främjar läkemedelsutvecklare (EurActiv). Läs mer »

Ny oetisk studie avslöjad

2013-10-23
En välkänd historia: medicinska forskare i ett demokratiskt land som på 1950-talet utsätter en sårbar grupp för forskning som inte ger några som helst användbara data (BioEdge). Läs mer »

Djuretik: Där silkesapor får Parkinsons

2013-10-23
Mitt i den brittiska debatten om djuretik möter Robin McKie forskaren vars arbete befinner sig mitt i kontroversen (The Guardian). Läs mer »

Kunskapen om nanomaterial behöver öka

2013-10-10
Nanomaterial har mycket stor betydelse men kunskapen om effekter på människa och miljö är otillräcklig. Det behövs mer forskning och anpassad lagstiftning (Miljödepartementet).
Läs mer »

Djurförsök: en balansakt

2013-10-08
Bättre hälsa för människan betalas av djuren i labbet. Men att avstå från dessa förbättringar genom att försvåra djurförsök kan kosta ännu mer (Nature Medicine editorial). Läs mer »

Forskning stänger i USA

2013-10-03
Bara några timmar efter statens stängning började federala myndigheter stänga sina dörrar - vilket omedelbart paralyserade delar av forskningsvärlden (Huffington Post). Läs mer »

Mysterium kringgärdar bedräglig artikel

2013-09-26
Forskare förvånad över att se sina resultat publicerade i förfalskad artikel (Nature News). Läs mer »

Open access slår igenom

2013-08-28
Den globala trenden mot att göra forskningsresultat allmänt och fritt tillgängliga, s.k. "open access", har konfirmerats i en EU-studie nyligen (The Portugal News Online). Läs mer »

Etik i HIV-forskning

2013-08-27
Experten vid Johns Hopkins, Jeremy Sugarman, säger att viktiga etiska frågor om exempelvis risk och konfidentialitet måste beaktas vid sökandet efter en kur för HIV (News Medical).
Läs mer »

EU driver på om patentdomstol

2013-08-19
Brussel har nu förberett för en specialiserad europeisk patentdomstol som ska lösa patentfrågor - istället för att 28 nationella domstolar var för sig gör det (EurActiv). Läs mer »

Amerikansk hjärnforskning väcker etiken

2013-08-15
Kontroversiella forskningsframsteg aktualiserar neuroetik (Nature News). Läs mer »

Statlig satsning för att öka kliniska studier

2013-08-09
En statlig satsning för att främja kliniska studier inom sjukvården presenteras. De kliniska studierna utförs åt läkemedelsindustrin, annan medicinsk industri och universitetsforskningen (Regeringen). Läs mer »

Skeptiska till forskning på H7N9

2013-08-09
22 forskare argumenterar för att fågelviruset H7N9 bör modifieras experimentellt i syfte att förutse hur dess egenskaper kan komma att förändras, medan kritiker menar att risken överväger nyttan (Science). Läs mer »

Uppdatering 2013-08-19: Extra Oversight for H7N9 Experiments

Balansera integritet och samhällsintresse

2013-08-08
Att maximera tillgången till forskningsdata tjänar vetenskapen och användare kan bidra till att etablera universella principer för hur detta ska gå till (Nature column). Läs mer »

Forskning pausas när Indien stärker skydd

2013-07-28
Indien skjuter på nya kliniska studier när regler för att stärka etiken och försökspersonernas säkerhet ska införas (Nature).
Läs mer »

Forskningsetiska skandaler förr och nu

2013-07-27
Bioedge sätter ljuset på både äldre och modern forskning som inte står sig vid närmare granskning: forskning på kanadensiska indianer under 40- och 50-talen och nyligen utförd forskning i Kina av GlaxoSmithKlein.

Nya verktyg matchar patienter med studier

2013-07-14
Majoriteten av amerikaner är positiva till medverkan i kliniska studier men ändå är det brist på medverkande. Nya verktyg som automatiskt väljer ut patienter för medverkan baserat på deras journaler kan lösa problemet (Nature Medicine). Läs mer »

Hoten mot forskare ska hanteras

2013-07-05
Hittills saknas polisiär samordning för att bekämpa trakasserier från djurrättsextremister. Men nu tar Rikskrim tillsammans med SÄPO ett bredare grepp för att adressera problemet (LifeScience Sweden). Läs mer »

Risk för diskriminering - upprop från IBC

2013-06-07
I denna film, från September 2012, diskuterar flera experter från International Bioethics Committee de nya risker för diskriminering som utvecklingen inom biomedicin medför (Youtube). Läs mer »

Högsta domstolen i USA avvisar genpatent

2013-06-17
USA:s högsta domstol har avvisat möjligheten för bioteknik-företag att patentera naturligt förekommande mänskliga gener, ett beslut som kan få långtgående följder för den nya och lukrativa biovetenskapliga industrin (CBS News). Läs mer »

Publicera opublicerade medicinska studier

2013-06-14
Om utelämnade resultat eller fel inte rättas av studiers upphovsmän inom ett år bör oberoende forskare ta på sig uppgiften, hävdar en grupp forskare i BMJ. Läs mer »

Mikrochip ger alternativ till djurförsök

2013-06-12
Lundaforskare har utvecklat en ny metod att testa kemikalier på mänskliga celler odlade i labb (Forskning.se). Läs mer »

Global allians vill öka delandet av gendata

2013-06-11
Ledande organisationer inom sjukvård, forskning, finansiering och teknologi har startat en allians med syfte att möjliggöra delandet av genomiska forskningsdata i stor skala (BioNews). Läs mer »

Se även: Creating a global alliance to enable responsible sharing of genomic and clinical data

Studie förbättrar samtyckesinformation

2013-06-09
En studie vid University of Michigan visar att ansträngningar att öka läsbarheten leder till 75% bättre förståelse av nytta och risk med att medverka i forskning (Bioedge). Läs mer »

Kliniska försök får tydligare regler

2013-06-04
Ett utkast till nya regler accepterades av EUs Public Health Committee förra veckan. De mer enhetliga reglerna ska ersätta tidigare direktiv och förbättra skyddet av patienträttigheter samtidigt som forskningen stimuleras, med särskilda avsnitt om låg-risk-försök och etikkommittéers uppdrag (Europarl). Läs mer »

Hantering av oredlighet inom forskningen

2013-05-23
Gör en översyn av och föreslå en ny hantering för oredlighet inom forskningen, uppmanar Vetenskapsrådet och SUHF i en gemensam skrivelse till regeringen (Vetenskapsrådet). Läs mer »

Forskare har hot som vardag

2013-05-15
Bilbränder, hembesök och hotfulla telefonsamtal är inga ovanligheter för forskare som använder djurförsök. Men inom polisen saknas det samordning för att bekämpa trakasserierna. Nu har både akademi och industri tröttnat och vill se tuffare tag (LifeScience Sweden). Läs mer »

Vill ha större transparens

2013-05-14
EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för klimniska försök är bra men inte långtgående nog, säger Cochrane Collaboration (EurActiv). Läs mer »

EU stoppar utdelning av Humiradata

2013-05-13
EMA, som arbetar för ökad öppenhet, hindras av EU-domstolen att lämna ut rådata gällande kliniska studier (Life Science Sweden). Läs mer »

Förhandskontroll för forskning försvinner

2013-04-22
Från och med 1 mars 2013 upphörde skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen (Etikprövningsnämnderna). Läs mer »

Fängelse för oredlighet i forskning

2013-04-19
En man i Storbritannien döms till tre månaders fängelse efter att ha manipulerat prekliniska data som låg till grund för kliniska studier (Life Science Sweden). Läs mer »

Mer etik för minskat misstroende

2013-04-15
Misstanken att industrins delaktighet i forskning bara baseras på vinstintresse riskerar medföra en skev europeisk reglering men nya etiska standarder skulle kunna lösa saken, menar EU:s högsta vetenskapliga rådgivare (EurActiv). Läs mer »

Etiskt att återskapa utdöda djur?

2013-04-12
Frågan är om vi bör väcka utdöda arter - inklusive nära föregångare till människan - till liv: skulle det verkligen vara etiskt acceptabelt och bra för miljön? (ScienceDaily) Läs mer »

Kliniska prövningsdirektivet: Parlamentets dilemma

2013-04-10
Den mest omtvistade politiska frågan rörande direktivet för kliniska prövningar rör öppenhet - om, hur och när studiedata ska bli offentliga och huruvida läkemedelsbolagen kan åberopa äganderätt till de data de tar fram, skriver Jim Murray (EurActiv). Läs mer »

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

2013-04-08
En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk (Regeringen). Läs mer »

Bolagen ska bli bättre på att redovisa jäv

2013-03-26
I USA finns redan register över experter och läkare som tagit mot ersättning från läkemedelsbolag. Nu hänger läkemedelsbolagens europeiska branschorganisation på (Life Science Sweden).
Läs mer »

För ansvar inom geoengineering

2013-03-18
Experter från Harvard och UCLA föreslår en ny struktur för regleringen av forskning som involverar att förändra jordens livsbetingelser (EurekAlert!). Läs mer »

Han sätter fusk i fokus

2013-03-18
Intervju med CODEX redaktör om nyutkommen bok i publiceringsetik (Dagens Medicin). Läs mer »

Roche ger dåligt stöd för alltrials-kampanjen

2013-03-01
Förespråkare för full transparens gällande kliniska försök har svårt att förstå läkemedelföretaget Roches uttalande att det ska fortsätta med att hålla tillbaka vissa data och resultat (BMJ). Läs mer »

Open access ny US policy

2013-03-01
Efter mer än tre år av utredningar om hur allmänheten ska få tillgång till forskning betald av allmäna medel, så har Vita Huset gett forskningsmyndigheterna i uppdrag att tillgängliggöra artiklar 12 månader efter de publicerats (Science). Läs mer »

Nya EU-regler hotar medicinsk forskning

2013-03-25
Det skriver 16 professorer samt representanter för Disc och Svensk epidemiologisk förening om ett förslag till en ny EU-förordning, som de menar innebär så omfattande förändringar och inskränkningar av persondataanvändning att delar av svensk medicinsk forskning omöjliggörs (SvD Brännpunkt). Läs mer »

USA skapar nya regler för dual use-forskning

2013-02-22
Två nya dokument har publicerats av USA:s regering för att vägleda forskare och anslagsgivare om vilka försiktighetsåtgärder som bör iaktas vid forskning som kan användas för både goda och onda syften (EurekAlert!). Läs mer »

Brister i förslag till ny forskningslag

2013-02-19
Datainspektionen har granskat förslaget till ny lag för befolkningsbaserad forskning. Förslaget innehåller flera brister vilket gör att myndigheten inte kan ställa sig bakom det. Läs mer »

Traumapatienter för samtyckesundantag

2013-02-05
Traumaskador är den ledande dödsorsaken för dem under 40, men få behandlingar för sådana skador är vetenskapligt utvärderade eftersom samtycke inte kan inhämtas för studier. En ny undersökning från University of Pennsylvania visar att tillfrågade är villiga att delta i sådana studier utan samtycke. Läs mer »

Registerforskning och integritetsskydd utreds

2013-01-30
En utredning ska se över hur de unika förutsättningar för forskning som använder register som finns i Sverige kan utnyttjas bättre. Utredare blir Bengt Westerberg (Utbildningsdepartementet).
Läs mer »

Vaksamhet av nöden

2013-01-28
Att moratoriet lyfts för forskning på nya varianter av fågel-influensan får inte ses som slutet för debatten om 'dual use'-forskning, skriver Nature i en ledare. Läs mer »

Donatorer identifierade genom matchning

2013-01-21
Experter identifierade donatorer av DNA genom att samköra Y-kromosomsmarkörer med släktforskningssajter. Forskares löften om integritetsskydd 'tomma' (Wall Street Journal). Läs mer »

Forskning mål för elektroniskt spionage

2013-01-14
Industrispionage mot svenska nationella intressen ökar, enligt FRA. Bland de högteknologiska och forskningstunga områden som är spionernas måltavlor finns läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner (Dagens Medicin). Läs mer »

All Trials Registered | All Results Reported

2013-01-14
Ett upprop om att alla regeringar, lagstiftare och anslagsgivare ska införa obligatorisk registrering och rapportering av alla kliniska prövningar. Hemsida

Experter omdefinierar forskningsetiken

2013-01-14
En tvärvetenskaplig forskningsgrupp avvisar en modell för forskningsetik som varit förhärskande sedan 70-talet. Istället vill de se en moralisk plikt att delta i forskning som utvecklar sjukvården (Johns Hopkins). Läs mer »

Nej till stoppad stamcellsforskning i USA

2013-01-09
Högsta domstolen har avvisat en begäran om att stoppa forskning på embryonala stamceller bekostad av federala medel. Detta avslutar en juridisk process som under mer än tre år kastat en skugga över detta slags studier (Science Insider). Läs mer »

Anonym bloggare om fusk avslöjad

2013-01-07
Författaren till en populär blogg om påstått manipulerade bilder - och dem som publicerat dem - meddelar nu att han slutar efter att utsatts för hot om juridiska åtgärder (Science Insider). Läs mer »

CEPN:s nya ledning klar

2013-01-07
Nu har regeringen beslutat om vilka som blir Centrala etikprövningsnämndens nya ledning. Endast fyra personer blir kvar (Dagens Medicin). Läs mer »

Förslag om access & delande kritiseras

2012-12-21
EU:s förslag om hur Nagoyaprotokollet ska implementeras (se nyhet 11 oktober) kritiseras av den svenska riksdagen. Läs mer »

Expertgrupp utreder patentlagar & bioteknik

2012-12-17
Europa-kommissionen skapar ett team med 15 experter som ska undersöka vilka följder patentbestämmelser får för bioteknologin (EU-kommissionen). Läs mer »

Ledamöter utsedda i Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

2012-12-14
Centrala djurförsöksetiska nämnden börjar sitt arbete den 1 januari 2013 (Regeringen). Läs mer »

EU röstat igenom ett enhetligt patentskydd

2012-12-13
Konkurrenskraftsrådet och Europaparlamentet är överens om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen. Det framkom efter en omröstning där det med bred marginal röstades igenom (Utrikesdepartementet). Läs mer »

Forskningsprojekt dåliga på att informera

2012-12-10
Datainspektionens breda granskning av forskningsprojekt visar att det brister i hur man informerar forskningspersoner (Datainspektionen). Läs mer »

Planerad granskning av forskning upprör

2012-12-04
Forskare ger blandade reaktioner på ett nytt amerikanskt förslag på särskild granskning av studier som involverar fågelinfluensa-viruset—som t o m kan leda till krav på hemlighållande (Science).
Läs förslaget

Överenskommelse om EU-patent & domstol?

2012-11-25
Ett nytt förslag från EU:s regeringar kan betyda att de fleråriga försöken att att skapa ett EU-patent med egen domstol till sist möter framgång (Intellectual Property Watch). Läs mer »

Superdatorn ersätter djurförsök

2012-11-20
Med hjälp av avancerade datorsimuleringar ska KTH-forskare bland annat minska antalet djurförsök, genom att superdatorer tar hand om allt mer av det arbete som idag sker på andra, mer kostsamma och ineffektiva sätt (Forskning.se). Läs mer »

Borde open access kompletteras med öppen prövning?

2012-11-19
En e-bok med 18 artiklar argumenterar för en radikal förändring av vetenskapens granskningssystem och sätt att publicera (EurekAlert!) Läs mer »

Prover slängs i onödan

2012-11-12
Dagens otydliga biobanksregler får företag att kassera biologiskt material som har potentiellt värde i framtiden. Men regeringen har ingen brådska att åstadkomma en ändring (Life Science Sweden). Läs mer »

Patenträtten EU-anpassas

2012-11-12
Det europeiska patentsystemet ska förbättras och effektiviseras, och med anledning av detta tillsätter regeringen en särskild utredare som ska föreslå nödvändiga lagändringar och lämna förslag till en ny patentlag. (Mitt i juridiken). Läs mer »

Första genterapin godkänns

2012-11-09
EU-kommissionen godkänner Glybera som utvecklats av det holländska bolaget Uniqure för att hjälpa patienter med sjukdomen lipoproteinlipasbrist, LPLD (Life Science Sweden). Läs mer »

Klokare regler och mindre krångel

2012-11-01
Det är målet för den nya organisationen Science Europe som ska ersätta European Science Foundation (Curie). Läs mer »

Kan slippa trippelt pappersarbete

2012-11-01
Regeringen föreslår att förhandskontroll av personuppgifts-behandling vid viss forskning slopas (Dagens Medicin). Läs mer »

Fuskanklagad forskare frias

2012-10-26
Bevisningen är för svag, anser Centrala etikprövningsnämnden som nu lägger ner utredningen. (Life Sccience Sweden). Läs mer »

Vi behöver fler forskare som tar större risker

2012-10-12
Andelen forskningsanslag som årligen ska konkurrensutsättas dubbleras. Men en än viktigare förändring är sättet att utvärdera forskarnas kvalitet (Regeringen). Läs mer »

Förslag till regelverk mot exploativ forskning

2012-10-11
Europakommissionen har lagt fram ett förslag till lagstiftning i syfte att implementera Nagoyaprotokollet (Biodiversity Policy & Practice). Läs mer »

Oredlighet anledning till tillbakadraganden

2012-10-02
En undersökning visar att två tredjedelar av tillbakadragna artiklar beror på oredlighet och att tidskrifter ibland är dåliga på att ange dessa skäl. (Nature News). Läs mer »

EU-regler ger alternativ till djurförsök

2012-09-24
Hårdare regler för djurförsök pressar forskare att hitta alternativ för att se kemikaliers effekter på människan. I Europa har ett par alternativa metoder redan utvecklats och fler är på gång (Life Science Sweden). Läs mer »

Trängda flygtransporter av labbdjur

2012-09-24
Två av de största transportbolagen bekräftar att de upphör frakta däggdjur och primater som ska användas för forskningsändamål, efter att ha utsatts för påtryckningar av aktivister (Nature News). Läs mer »

Inspelningar av samtycken obligatoriska

2012-09-09
För den som leder kliniska läkemedelsprövningar i Indien är det snart obligatoriskt att filma hela samtyckesprocessen för att säkerställa att studierna är etiska (Pharmabiz.com). Läs mer »

Regeringen utreder nanomaterial

2012-09-07
Regeringen har beslutat om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag till en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt. (Miljödepartementet). Läs mer »

250 döda på grund av vår lagstiftning

2012-09-06
Det har ett antal professorer i anestesi och intensivvård räknat ut genom att se hur försenade resultaten blev i en studie av att Sveriges lagstiftning om informerat samtycke inte tillåter angelägen forskning. (Dagens Medicin). Läs mer »

Överdriven och orättvis kritik

2012-09-06
Kritiken mot Centrala etikprövningsnämnden kan inte helt avvisas men är överdriven och orättvis, skriver Johan Munck och Gisela Dahlquist. (Dagens Medicin). Läs mer »

Etikprövningsnämndens rutiner kritiseras

2012-08-31
Dagens Medicin menar sig avslöja att Centrala etikprövningsnämnden förfalskat handlingar, vilket kan få rättsligt efterspel - och på JK övervägs en granskning (Dagens Medicin). Läs mer »

Gåvoförfattarskap måste upphöra

2012-08-31
Det behövs nu samlade ansträngningar från högskolor, forskare och tidskrifter i syfte att få slut på detta oetiska fuskande (Nature Editorial). Läs mer »

DI fortsatt kritisk mot SND:s datainsamling

2012-08-28
I ett yttrande till förvaltningsrätten håller Datainspektionen fast vid sitt beslut att Svensk Nationell Datatjänsts verksamhet strider mot personuppgiftslagen (SND). Läs mer »

Dom för amerikansk stamcellsforskning

2012-08-28
En amerikansk domstol vidhöll nyligen att federalt finansierad forskning på embryonala stamceller är fullt laglig - det senaste utslaget i en lång rad som stöder NIH gentemot religiösa grupper. (ScienceInsider). Läs mer »

Dom i genpatentsmål för Myriad

2012-08-21
I det omstridda fallet med patent för två gener, BRCA1 och BRCA2, vilka används för att diagnosticera risken för vissa cancerformer, har nu ett överklagande lett till att Myriad Genetics får rätt att patentera. (BioNews). Läs mer »

Olyckligt misstag

2012-08-07
Forskare måste inse att även sådana kopplingar till industrin som för dem är uppenbart acceptabla måste redovisas öppet, annars öppnar de dörren till en skandal (Nature). Läs mer »

Kirurger avstängda från forskning

2012-07-24
I ett försök att hjälpa patienter i ett avancerat stadium av hjärncancer försökte kirurger stimulera deras immunsystem genom att smitta dem med bakterier. Istället för mirakel blev resultatet att de stängts av från forskning på människor (New Scientist). Läs mer »

Italienska experterna på jordskalv inför rätta

2012-07-16
I slutet av maj - åtta månader efter rättegångens början - fick till sist de åtalade experterna vittna. De gav åklagarna ett antal olika svar på hur det kunde gå som det gjorde. (Nature). Läs mer »

Nytt gratis verktyg för plagiatkontroll

2012-07-13
Nu har ett fritt verktyg på nätet - plagtracker - lanserats.
Länk »

Informerat samtycke: ett brutet avtal

2012-07-09
När forskare hittar nya användningsområden för data, blir användningen av informerat samtycke allt mer förvirrande. Något måste ändras (Nature). Läs mer »

Ingen censur för biosäkerhetens skull

2012-07-09
Säkerhetsansvariga borde inte vara bekymmrade över att forskningen kring fågelinfluensan publiceras, menar biovapen-experten Tim Trevan (Nature). Läs mer »

Rättvisa för forskningsdeltagare som skadas

2012-07-08
Carl Elliott kräver i en artikel att rättvisa skipas: Nästan alla utvecklade länder har krav på behandling och försäkringar för deltagare i forskning som skadas genom sitt deltagande, men så är det inte i USA (NEJM). Läs mer »

Kritik från DI mot ny förordning

2012-07-06
I ett yttrande riktar Datainspektionen skarp kritik mot det förslag till förordning som lagts fram för att göra omfattande befolkningsbaserad forskning som exempelvis LifeGene möjlig.
Läs yttrandet »

Öppen och reproducerbar forskning

2012-07-03
Nya rapporter uppmanar forskare att dela data och förläggare att omfatta open access (BMJ). Läs mer »

Överens om det enhetliga patentskyddet

2012-07-01
Europeiska rådet har nått en överenskommelse om den sista kvarvarande frågan i förhandlingarna om det enhetliga patentskyddet, nämligen var den nya enhetliga patentdomstolens centrala avdelning i första instans ska ligga (Regeringen).
Läs mer »

Att skydda medverkande och deras data

2012-06-30
Susan Ellenberg diskuterar alternativa strategier för hanteringen av data i kliniska studier - och hur medverkande ska skyddas när studien fortgår (PLoS Medicine). Läs mer »

Öppenhet kostar

2012-06-28
Två rapporter uppmärksammar avgörande aspekter på den globala trenden mot open access: vem ska betala, hur mycket, för vad och till vem? (Nature) Läs mer »

Oredlighetens gränser

2012-06-27
En dispyt omkring anklagelser om spökskrivande tycks visa hur man kan gömma sig bakom oredlighetsbegreppet när det kommer till att utreda påstådda fel (Nature). Läs mer »

Att reglera klimatet

2012-06-26
Forskare utvecklar nu "geoengineering technologies", men deras framgång - inte minst i att övertyga allmänheten - beror på mer än bara forskarna (Nature). Läs mer »

Ny djurskyddslagstiftning antagen

2012-06-25
Djurskyddslagen ändras 2013 som en anpassning till ett EU-direktiv, vilket bl a innebär att definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa, att djurförsök ska klassificeras efter svårhetsgrad, och att en central djurförsöksetisk nämnd inrättas. Läs mer »

Svara alla!

2012-06-13
Forskare som diskuterar sitt arbete i skriven form, som e-post, bör vara medvetna om det faktum att de när som helst kan bli ombedda att visa upp sina samtal (Nature). Läs mer »

Nytt slags samtycke

2012-06-10
Ett nytt slags samtycke från patienter har möjlighet att stimulera delandet av genetisk och medicinsk information i öppen forskning (Nature biotechnology). Läs mer »

Forskare slarvar med etiken

2012-05-31
Svensk forskning om mobilstrålning finansieras av industrin. Vinnova försöker som mellanhand säkra oberoendet - men nu visar Ny Teknik på brister. Läs mer »

Forskare: Det är er tur!

2012-05-31
Genom ett nytt id-system, ORCID, ges forskare unika identifikationsnummer så att det blir lättare att följa deras publikationer (Nature). Läs mer »

NHS publicerar anonymiserade patientdata

2012-05-24
Nu är en plan på plats för att publicera data från patienter så att forskare, industri och allmänhet kan ta del av dem (Techweek Europe). Läs mer »

Nya EU-förordningen diskuterades

2012-05-24
Cheferna för de nordiska dataskyddsmyndigheterna möttes i Oslo för att diskutera EU-kommissionens förslag till ny dataskyddslagstiftning - den mest omfattande ändringen av europeisk dataskyddslagstiftning någonsin (Datainspektionen).
Läs mer »

Globalt råd för forskning över gränser

2012-05-24
Ledare för forskningsråd från hela världen har kommit överens om att formulera gemensamma principer för forskningssamarbeten (Nature). Läs mer »

Kalifornien: lag om genetisk integritet?

2012-05-21
Lagstiftare vill skydda medborgare från genetiska tester de inte samtyckt till, men forskare är oroliga att förslaget kommer att undergräva forskningen (Nature). Läs mer »

Rumänsk minister anklagas för plagiat

2012-05-17
Skandal ökar rädslan för att forskningsreformer inte fungerar (Nature). Läs mer »

Marknadsföringsstudier ifrågasatta

2012-05-09
Bioetiker från Carnegie Mellon University och McGill University hävdar att forskningsetiken misslyckas med att identifiera sådana forskningsetiska problem som undergräver det samhälleliga värdet av forskning (EurekAlert!). Läs mer »

Konfidentiella labbet

2012-05-09
Borde forskare vara mer rättframma med sina misstag? Två nya böcker föreslår att forskare inför andra borde vara mer öppna kring sina brister och fel (Slate). Läs mer »

Smittad i labbet?

2012-05-08
Hälsomyndigheter i San Francisco undersöker om en forskares död i meningokockinfektion beror på att han smittats av de bakterier han forskade på i labbet (ScienceInsider). Läs mer »

Att publicera riskfylld forskning

2012-05-04
Låg standard på biosäkerhet och att forskare kan tveka att arbeta inom ett så omtvistat fält är stora risker, säger Nature efter att ha publicerat den kontroversiella forskningen om fågelinfluensa.
Läs mer »

Sverige tar inte tag i forskningsfusket

2012-05-02
Sverige är fortfarande sämst i Norden på att utreda forskningsfusk. Möjligheterna för utomstående att få till stånd en oberoende forskningsgranskning är kringskurna, skriver fd barnläkare Leif Elinder (GP). Läs mer »

Nytt nej till opreciserad forskning

2012-04-23
Datainspektionen har granskat Svensk Nationell Datatjänst, som samlar in data från olika forskningsprojekt som sedan ska kunna användas för ospecificerad framtida forskning, och konstaterar att insamlingen strider mot personuppgiftslagen. Läs mer »

Rimligt bedöma risk utifrån disciplin?

2012-04-21
Ja, frågan uppkommer då man ser den amerikanska diskussionen om vilka discipliner som egentligen skall få epitetet lågriskforskning - när nu nya regler aviseras för första gången på 20 år och sådan forskning då ska få en enklare etisk prövning (EurekAlert!) Läs mer »

Brittiskt konkordat för integritet

2012-04-18
Universiteten i UK har med bl a forskningsråden gjort ett utkast till konkardat som beskriver fem viktiga åtaganden för forskningsaktiva i syfte att upprätthålla en hög forskningsintegritet. Läs mer » (länk till draft)

Ökad press att följa open access

2012-04-17
EU-kommissionen lanserar snart en plan för open access, och Wellcome Trust och Research Councils UK slår ner på de forskare som inte följer deras regler (Intellectual Property Watch) Läs mer »

Tidskrifter ställer ultimatum angående Fujii

2012-04-11
En grupp redaktörer från nästan två dussin tidskrifter kräver nu att de lärosäten som haft den diskrediterade Fujii som anställd validerar de 193 artiklar han producerat - annars blir de tillbakadragna! (Retraction Watch) Läs mer »

Nu skall dual use-forskning hittas

2012-04-10
I USA har nu en federal bestämmelse införts som kräver att alla federala organ systematiskt undersöker om den forskning de finansierar inbegriper dual-use-aspekter av bekymmersam art (Nature). Läs mer »

Influensaforskning kan nu publiceras

2012-04-03
De experiment som gjorde fågelinfluensan mer smittsam får nu klartecken för att kunna publiceras - från den nämnd som tidigare ville stoppa spridningen av forskningsresultaten (New York Times). Läs mer »

EU:s register över kliniska försök hos WHO

2012-03-27
Information som finns i Europeiska Unionens "Clinical Trials Register" - som sköts av European Medicines Agency - kan nu läsas även genom WHO:s "International Clinical Trial Registry Platform". Läs mer »

Konsensus om att meddela resultat

2012-03-23
I en konsensus-artikel dras "viktiga nya ansvarsområden" upp för biobanker vad gäller att meddela bifynd och individuella resultat till dem vars prover använts i genetisk forskning (EurekAlert!)
Läs mer »

Stärkt skydd för försöksdjur

2012-03-12
Regeringen föreslår att en ny central etisk nämnd för försöksdjur ska inrättas. Nämnden uppgift blir att förstärka skyddet för djur som används vid försök (Regeringskansliet). Läs mer »

Mot ett nytt tillbakadragnings-rekord?

2012-03-08
Bloggen Retraction Watch uppmärksammar att en japansk forskare undersöks av sitt universitet för fusk under flera decennier - ett fusk som kan omfatta upp till 180 artiklar vilka nu kan komma att dras tillbaka. Läs mer »

AJOBs redaktör lämnar stamcells-bolag

2012-03-06
Den kände bioetikern som varit i blåsväder för sin inblandning i ett företag som säljer stamcells-terapier har nu lämnat sitt arbete i bolaget. (ScienceInsider). Läs mer »

Bör vi betala frivilliga deltagare i forskning?

2012-03-06
Frivilliga deltagare i studier kan få betalt för sitt deltagande - men ska det ses som en skälig ersättning eller som att otillbörligt påverka deras val att ställa upp? (EurekAlert! & The Hastings Center). Läs mer »

Nya beslut om medicinsk forskning

2012-02-28
Regeringen aviserar nya regler som gör att LifeGene, Sveriges största medicinska forskningsprojekt någonsin, kan fortsätta (Regeringen). Läs mer (inkl. webbutsändning) »

WHO vill publicera studier om fågelinfluensa

2012-02-22
De två omdiskuterade studierna - på grund av risken för att de används för biologisk terror - bör publiceras i sin helhet, säger nu WHO (Vetenskapsradion). Läs mer »

Konsensus-uttalande om fusk

2012-02-19
BMJ och COPE har i ett uttalande om forskningsfusk i UK bland annat definierat fusk mycket brett och som oberoende av avsikt. Läs uttalandet.

Redaktören för AJOB slutar efter blåsväder

2012-02-18
Kritik mot bioetikens ledande tidskrift (American Journal of Bioethics) och dess redaktör slutar sitt arbete efter anklagelser om intressekonflikt. (Bioedge). Läs mer »

Mer om affären från etikern Christian Munthe, med många länkar

Åtalad för utvecklandet av kemiska & biologiska vapen

2012-01-31
En kardiolog som ledde Sydaftrikas program för kemiska och biologiska vapen under 80-talet står nu inför rätta för oetiskt beteende och kan förlora sin licens (Mail & Guardian online).
Läs mer »

Nya dataskyddsregler & myndighet föreslås

2012-01-26
Kommissionen föreslår en genomgripande reform av reglerna om uppgiftsskydd för att öka användarnas kontroll över sina uppgifter (EU-Kommissionen). Läs mer »

Länk: Förslaget till nytt regelverk (forskning i artikel 83)

Protest mot stopp av virusforskning

2012-01-26
Nu protesterar en av de ledande forskarna mot beslutet att inte publicera resultat från studier på potentiellt livsfarliga varianter av influensavirus (Vetenskapsradion). Läs mer »

Stopp för open access i USA och UK?

2012-01-20
Kommer företrädare för vetenskapliga utgivare att lyckas upphäva NIHs riktlinje om öppen tillgång till PubMed - och skall ett liknande initiativ i UK lyckas? (BMJ) Läs mer »

BMJ-enkät om forskningsfusk upprör

2012-01-13
BMJ har publicerat resultat som bland annat visar att 13% av tillfrågade forskare säger sig ha direkt erfarenhet av fusk.
Läs mer »

Skall influensaforskning stoppas?

20112-01-11
I USA föreslår nu " National Science Advisory Board for Biosecurity", vilka nyligen bad forskare och tidsktifter om att utelämna detaljer ur explosiva artiklar om fågelinfluensan, ett moratorium för vidare publicering av liknande studier medan debatten förs om risken för bioterrorism (Science). Läs mer »

Commentary: Don't censor life-saving science (Nature)

Många kliniska försök begravs

2012-01-11
Forskare har funnit att över hälften av undersökta försök, finansierade av NIH, ännu inte 30 månader efter försökets avslutning blivit publicerade (EurekAlert!). Läs mer »

Kan nanosensorer minska antalet djurförsök?

2012-01-11
Forskare hoppas att de funnit ett alternativ till djurförsök: att istället använda nanosensorer (Fraunhofer). Läs mer »

Lifegene stoppas av Datainspektionen

2011-12-19
För otydliga ändamål och samtycken gör att Datainspektionen förbjuder fortsatt behandling av personuppgifter inom lifegene-projektet (Datainspektionen). Läs mer »

Uppdatering: Reaktionen från forskarvärlden (Svenska Dagbladet)

Chimpanser endast för svåra sjukdomar

2011-12-15
Eftersom chimpanser är så lika människan, bör NIH endast godta deras användning i biomedicinska försök på stränga villkor, säger en ny rapport (National Research Council). Läs mer »

Mer: NIH följer rapportens rekommendationer (ScienceInsider)

Allians kritiserar patentdom för stamceller

2011-12-13
En allians av tunga vetenskapliga organisationer i Tyskland kritiserar nu öppet Europadomstolens utslag om att alla patent som involverar förstörandet av mänskliga embryon som nått blastocysts nivå är emot den mänskliga värdigheten. (Nature News) Läs mer »

Hur personligt är biobanksprovet?

2011-12-07
Frågan om biobanksforskare bör be provgivare om samtycke varje gång ett nytt projekt vill använda biobanken diskuteras på Etikbloggen (Etikbloggen). Läs mer »

Djurförsök kan vara humana och etiska

2011-12-07
Medicinska forskare som utför djurförsök behöver göra mer än visa allmänheten "vad forskningslabbet gör" säger den framstående djurpsykologen Temple Grandin. (Seattle/LocalHealthGuide) Läs mer »

Kan solidaritet vara honnörsord?

2011-12-07
Reflektioner från Barbara Prainsack och Alena Buyx kring detta begrepps betydelse för biobanker (BioNews). Läs mer »

Moraliskt dilemma studeras empiriskt

2011-12-05
90 % av försökspersonerna i en tredimensionell experimentell miljö, med makten att rädda fem genom att offra en, är villiga att bryta mot en moralisk norm för att minimera skada
(Science Daily). Läs mer »

Fängelse för otillåtna - och dödliga - försök

2011-12-02
Fyra chefer vid Synthes Inc. har fått fängelsestraff för att ha utfört medicinska försök på människor utan tillstånd, försök som ledde till att tre deltagare miste livet (Medical News Today). Läs mer »

Ska Taiwan förstöra framtidens forskning?

2011-11-22
Millioner biobanksprover skall förstöras i februari då det saknas samtycke från de som lämnat dem (The China Post). Läs mer »

Mer smittsam fågelinfluensa väcker frågor

2011-11-18
Bör du förvandla ett dödligt virus till ett dödligt och mycket smittsamt virus? Och bör du sedan publicera hur man bär sig åt? (NPR). Läs mer »

Missvisande utslag om stamcellspatent?

2011-11-03
Förra månadens utslag att uppfinningar involverande embryonala stamceller inte kan patenteras kommer att påverka forskningen. Nu hävdas att domen vilar på felaktiga vetenskapliga antaganden (Nature). Läs mer »

Stamcellspatent inte tillåtna i Europa

2011-10-22
Europadomstolen har slagit fast att alla patent som involverar förstörandet av mänskliga embryon som nått blastocysts nivå är emot den mänskliga värdigheten (News.com). Läs mer »

Äntligen dags för ett EU-patent?

2011-10-10
EPO:s chef klargjorde idag tillsammans med ansvarig EU-kommissionär att de är förpliktade att skapa ett gemensamt EU-patent , som skulle förenkla patentförfarandet och göra det billigare. (Intellectual Property Watch). Läs mer »

Bör EU reformera regler för kliniska försök?

2011-10-04
Ett flertal forskningsorganisationer i Europa manar EU att se över regelverket för kliniska försök då dagens regler medför en alltför stor byråkrati som hindrar forskningen - utan att förbättra säkerheten för patienterna (BMJ). Läs mer »

Länk till statement

Patent-troll inriktade på biotech-industrin

2011-10-04
I ett amerikanskt överklagande vann en firma som specialiserar sig på stämningar angående patent-intrång, vilket skapar ett problematiskt prejudikat då patentet är väldigt brett. (Nature News). Läs mer »

Informerat samtycke på nätet

2011-10-04
Ett nytt, nätbaserat, multimedia-verktyg för att inhämta samtycke som finns på nätet kan göra det enklare och bekvämare för cancerpatienter att anmäla sig till kliniska försök, enligt en studie utförd av forskare vid Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania (EurekAlert!). Läs mer »

Redovisa intressekonflikter snart fransk lag

2011-09-20
I Frankrike diskuteras ett nytt lagförslag om att ett nytt godkännandeförfarande av läkemedel skall innehålla krav på att experter redovisar intressekonflikter. Läs mer »

Amerikansk patentreform klar

2011-09-19
Ny lagstiftning gällande patent skall ge amerikanska företag snabbare access till marknaden och göra det enklare att skapa nya produkter utifrån rön vid amerikanska universitet och forskningslabb. Läs mer »

Vetenskapsrådet drar tillbaka utlåtande om oredlighet

2011-09-13
Vetenskapsrådet drar nu tillbaka sitt tidigare avgivna utlåtande om oredlighet i forskning bedriven av professor Suchitra Holgersson. Det finns frågetecken kring hur oredlighetsutredningen bedrivits. Läs mer »

Forskare i Guatemala visste etiken brast

2011-09-01
En amerikansk kommission har funnit att forskare på 40-talet medvetet bröt mot den medicinska etiken när de infekterade försökspersoner med veneriska sjukdomar, utan att informera om riskerna (Shots Blog). Läs mer »

EU öppnar 'ormboet' REACH igen

2011-08-31
Bara ett fåtal kemikalier testas ordentligt, menar EU, som därför förbereder en revision av REACH-regleringen (EurActiv). Läs mer »

Ny webbplats samlar oredlighetsfall

2011-08-17
En ny webbplats, Scientific red cards, söker kartlägga fall av oredlighet inom vetenskapen. Den vill också utgöra en plats för diskussion av forskningens och forskarens integritet.

Missleder dagens författarregler?

2011-08-14
I en nyutkommen artikel påstår Alastair Matheson att de regler som medicinska tidskrifter anammat för att definiera författarskap och meritvärde i själva verket möjliggör för industrin att dölja och förvränga sitt bidrag till litteraturen (Science Daily). Läs mer »

Beslut om genpatent i USA

2011-08-09
Medan manipulerade delar av DNA kan patenteras, så är det inte möjligt att nyttja patent på analyser av genetiska förändringar, säger nu en högre domstol i USA (Science Insider). Läs mer »

Ändring i patentlagen

2011-08-09
Den 1 juli 2011 trädde en ändring i patentlagen i kraft som innebär ett förtydligande av att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne (Källa: Regeringen).

Självlysande hund för att bota sjukdomar

2011-08-07
Kloningsforskare i Sydkorea har skapat en självlysande hund som de hävdar kan vara ett led i att finna bot mot sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons, meddelar Yonhap och Reuters.
Läs mer »

Samtyckesdokument är för svåra

2011-08-04
En undersökning av 124 formulär för informerat samtycke, använda i 21 kliniska studier av HIV, fann att dessa typiskt var för långa och använde ett språk som är för komplext (American Medical News). Läs mer »

APS fördömmer extremism

2011-08-03
I ett nytt uttalande fördömmer American Physiological Society extremisters förföljelse av individuella forskare som utför legitim vetenskaplig forskning. Länk till uttalande

Djur med mänskligt biologiskt material

2011-08-01
Det är ämnet för en nyutkommen rapport från brittiska Academy of Medical Sciences. Att blanda mänskliga och animala material bör ske med stor försiktighet, menar de, men samtidigt sägs att några mycket kontroversiella försök bör få fortsätta. Länk till rapport

Nya regler föreslagna i USA för studier på människor

2011-07-31
Amerikanska regeringen föreslår nu förändrade regler för forskning på människor, för att både stärka skyddet för försökspersonerna och underlätta för viktig forskning (New York Times). Läs mer »

Primatdebatt på väg i USA

2011-06-17
I USA har nu en stor debatt startat om det är moraliskt riktigt att utföra medicinsk forskning på primater (Nature). Läs mer »

Blåste i visselpipan - förlorade jobbet

2011-06-09
Vid ett amerikanskt universitet ledde anklagelser om oredlighet till att den larmande förlorade jobbet, skriver Nature i en tänkvärd nyhetsartikel. Läs mer »

Chockerande oetisk forskning

2011-05-20
En indisk studie HPV-studie har i en rapport visats vara så behäftad med oetiska inslag att den bara kan beskrivas som chockerande (The Hindu). Läs mer »

Bakslag för reprogrammerade celler

2011-05-17
Hoppet om väl fungerande inducerade pluripotenta stamceller har fått sig en törn, då det visar sig att de triggat immunreaktioner i möss (Nature). Läs mer »

Online Image

2011-05-12
Det förefaller som om forskare blir allt uppfinningsrikare vad gäller att framhäva sig på Internet. Men det gäller att framhålla fakta och pålitliga källor, skriver Nature i en redaktionell kommentar.
Läs mer »

Krav på utredning av fusk i Kanada

2011-05-11
En ledare i CMAJ efterfrågar inrättandet av ett organ i Kanada som på ett oberoende sätt kan undersöka anklagelser om forskningsfusk och oredlighet (EurekAlert!). Läs mer »

Amerikanskt ok till stamcellsforskning

2011-05-05
Den 29 april ändade US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit det föreläggande som stoppat federalt stöd genom NIH till forskning som använder embryonala stamceller från människa (BMJ). Läs mer »

Bevis för acceptans av tortyr

2011-04-28
I en artikel i PLoS Medicine, Neglect of Medical Evidence of Torture in Guantánamo Bay: A Case Series, redogör författarna för nio fall med fångar från Guantánamo Bay, vilka indikerar att sjukvårds-personal accepterat att tortyr förekommit. Läs mer »

Slut på stamcellsforskning i Europa?

2011-04-27
Beskedet om patent på stamceller riskerar den europeiska forskningen, skriver The Independent. Läs mer »

Positiva reaktioner trots mer administration

2011-04-20
EU:s nya försöksdjursdirektiv innebär mer administrativt arbete för forskarna. Trots det är många positivt inställda till de nya reglerna, rapporterar Djurförsök.info. Läs mer »

Enklare forska på akut sjuka och anonyma prover

2011-04-20
I Danmark har nu ett nytt lagförslag lagts fram med innebörden att etisk prövning inte behövs för forskning på anonyma biologiska prov och att det blir enklare att forska på akut sjuka patienter utan samtycke (Forskningsetiske Komiteer). Läs mer »

Vägen utstakad för enhetligt EU-patent

2011-04-20
Företag och enskilda kommer att kunna skydda sina uppfinningar genom ett europeiskt patent som är giltigt i 25 länder. Genom de nya reglerna är förhoppningen att kostnaderna för patent i Europa kommer att minska med upp till 80 procent, skriver Mitt i juridiken. Läs mer »

EU:s register över kliniska försök lanserat

2011-03-22
Idag lanseras EU:s nya register över kliniska försök på webben.
Läs mer »

Artikel identifierar forskningsproblem

2011-03-16
En uppmärksammad artikel i PLoS Medicine argumenterar att forskning för nya mediciner inte bygger på tillräckligt bra djurförsök och kunskap om tidigare studier; brister som behöver åtgärdas genom att tillståndsgivande myndigheter begär bättre underlag för sina beslut. Läs mer »

Europeisk domstol avvisar stamcells-patent

2011-03-15
Den europeiska Court of Justice har avgivit ett förhandsyttrande med innebörden att innovationer som vilar på nyttjandet av embryonala stamceller inte kan patenteras, skriver Nature.
Läs mer »

EU-patent går framåt - och bakåt

2011-03-14
Senaste veckan har medfört både framsteg och bakslag för idén om ett gemensamt patentsystem för EU (IP Watch). Läs mer »

Dystert rekord

2011-03-04
Nu har 90 artiklar av en tysk forskare verksam inom anestiologi dragits tillbaka (Retraction Watch). Läs mer »

Först 70 tilllbakadragna artiklar, sedan 11 till

2011-02-28
För omkring ett år sedan meddelade Acta Crystallographica att 70 artiklar från kinesiska forskare dragits tillbaka efter att de visats innehålla fabricerade strukturer. Efter en omfattande undersökning dras nu 11 till artiklar tillbaka (Retraction Watch). Läs mer »

Svårt utreda höga tjänstemän

2011-02-25
Anklagelser från fakultetsmedlemmar vid ett japanskt universitet visar på svårigheten med att utreda höga tjänstemän, i detta fall universitetets rektor (Nature). Läs mer »

Klimatforskare återigen friade

2011-02-25
I ännu en rapport, från the Commerce Department, UK, sägs hackade e-postmeddelanden inte visa att klimatforskarna bakom meddelandena varit oredliga (Daily Mail). Läs mer »

Nytt rekord i tillbakadragna artiklar

2011-02-25
En koreansk forskargrupp från Suwon har nu det föga smickrande moderna rekordet i antal artiklar som dragits tillbaka: 17 st! (Retraction Watch) Läs mer »

En skandal efter en annan

2011-02-20
Detta hårda omdöme avger Carl Elliott. som skrivit en ny bok om hur läkemedelsföretag köper lojalitet (Star Tribune). Läs mer »

Farliga medicinprodukter ofta otestade

2011-02-16
Amerikanska forskare visar nu att sådana medicinska produkter som återkallats av FDA på grund av allvarliga risker ofta inte har utsatts för ordentliga kliniska tester (EurekAlert!). Läs mer »

Parlamentet går vidare med EU-patent

2011-02-15
EU-parlamentet förväntas idag gå vidare med arbetet för ett gemensamt patentsystem i Europa, även om inte alla länder deltar (EurActiv). Läs mer »

Över 90 artiklar riskerar att dras tillbaka

2011-02-08
Sedan en artikel av en tysk forskare dragits tillbaka 2009, visar den efterföljande undersökningen på en omfattande problematik. Nu riskerar över 90 artiklar om kliniska försök inom anestiologi att dras tillbaka då försöken saknade etiskt godkännande (Retraction Watch). Läs mer »

Forskning i utvecklingsländer utan översyn

2011-02-08
I en ny rapport skriver Food and Drug Administration om svårigheterna att utöva översyn och att kräva inhemsk etisk prövning av sådan forskning som amerikaner utför i utvecklingsländer (FDA). Läs mer »

ASM förbjuder publicering i tio år

2011-01-24
En japansk forskare som befunnits ha manipulerat bilder i flera artiklar, nu tillbakadragna, har av förläggaren American Society for Microbiology avstängts från all publicering i tio år (Science).
Läs mer »

Registrering av kliniska försök i samtycke

2011-01-07
De amerikanska reglerna har uppdaterats med kravet att vid kliniska försök skall det uppges i samtyckesinformationen att studien finns eller kommer att finnas registrerad i den federala databasen över dessa (Thomson). Läs mer »

Ledare kritiserar regleringshysterin

2010-12-22
I en ledare i Clinical Trials kritiseras regelverket för kliniska prövningar för att skapa "a byzantine maze of bureaucratic steps that emphasize relatively unimportant issues, leading to waste, obstructing the conduct of well-designed important trials, and impeding scientific progress". Läs mer »

Acceptansen av syntetisk biologi kritiseras

2010-12-20
Den amerikanska kommissionen såg inget behov av striktare regler (se nedan 2010-11-29) - men kritiseras nu för att ta för lätt på problemen med denna bioteknologi. Läs mer »

EU banar väg för enhetligt patent

2010-12-17
EU-kommissionen har lagt ett förslag som banar väg för ”ökat samarbete” för att skapa ett enhetligt patenskydd i EU. Ett sådant skydd skulle göra det möjligt för medlemsstater att inrätta ett patent – giltigt i alla deltagande länder – som bara kräver en enda ansökan. Läs mer »

Immunologer i Tyskland fällda för fusk

2010-12-07
En panel har fastslagit att två tidigare post-docs vid Research Center Borstel är skyldiga till oredlighet i forskning, skriver Nature. Läs mer »

Inga strikta reger för syntetisk biologi i USA

2010-11-29
I ett uttalande säger presidentens bioetik-kommission att strikta regler inte behövs för detta nya forskningsfält, då det ännu inte medför allvarliga risker. En starkare översyn räcker för stunden (Science). Läs mer »

EU reviderar datadirektiv

2010-11-29
Fram till 15 januari genomför EU-kommissionen en "public consultation" av förslag till ett ändrat datadirektiv om skydd för personuppgifter. Läs mer »

40-talsskandal får återverkningar idag

2010-11-25
Efter avslöjandet om oetiska experiment i Guatemala har President Obama beslutat om en översyn av det skydd försökspersoner får i amerikansk forskning. Läs mer »

Fuskstatistik framtagen

2010-11-17
I en undersökning av tillbakadragna artiklar på grund av fusk kan man bland annat se att samma personer återkommer
(ScienceDaily). Läs mer »

Mystiska anklagelser om oredlighet

2010-10-28
Stamcellsforskare utpekas i e-post från icke identifierad grupp
(Nature News). Läs mer »

Uppdatering: Nature förnekar att oredlighet föreligger

Plagiat kartlagt

2010-10-26
I en undersökning har intressanta data om hur mycket och var i artiklar som plagiat förekommer tagits fram, rapporterar EurekAlert! Läs mer »

Jäv i djurförsöksetiska nämnder

2010-10-26
Vid handläggningen i tre djurförsöksetiska nämnder har ledamöter i varierande grad tillåtits delta även när de är jäviga. Detta strider mot förvaltningslagen och kritiseras nu av JO. Läs mer »

Riktlinjer för stamcellsforskning uppskjutna

2010-10-22
Vetenskapsrådet vill arbeta vidare med hur stamcellsforskning bör utföras, i ljuset av ny lagstiftning poch pågående debatt, berättar Ny Teknik. Läs mer »

Nya regler för ansökan om klinisk prövning

2010-10-21
EU-Kommissionen har uppdaterat sina riktlinjer för ansökan om klinisk läkemedelsprövning. En uppdatering av LVFS 2003:6 pågår därför. Ett syfte var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna (motsvarande) vad gäller granskningen av kliniska läkemedelsprövningar.
Läs mer »

PKU-biobank inte för polis

2010-10-14
Regeringen har bestämt att polisen inte kommer att få tillgång till PKU-biobanken. Nu kommer ett lagförslag som ska säkra att 3 miljoner blodprover inte används vid brottsutredningar, skriver Riksdag & Departement. Läs mer »

Expertgrupp avböjer granskning

2010-10-07
Expertgruppen för oredlighet i forskning vill inte utreda om god sed följts i ett författarskapsärende på KI, då författarskap inte finns rättsligt reglerat (Läkartidningen). Läs mer »

Ingen finansiering till fuskare

2010-10-07
Vetenskapsrådet har tagit beslut om nya regler för att hantera forskningsmedel till personer som varit vetenskapligt oredliga. Läs mer »

Mer: Debattinlägg från VR (Svenska Dagbladet)

Plagiat illa för Indiens vetenskapliga rykte

2010-10-05
Transgen aubergine är fortfarande förbjuden i Indien trots att en vetenskaplig rapport föreslog lyftandet av ett tidigare moratorium; problemet var att rapporten till delar bestod av plagiat av bl a en GMO-positiv rapport (Nature News). Läs mer »

Sabotage!

2010-10-05
En postdoc förstörde kollegans experiment. Det blev en dold kamera som till slut uppdagade detta exempel på en destruktiv sida av vetenskaplig konkurrens (Nature News). Läs mer »

Genterapihärva växer

2010-09-29
Antalet artiklar som dras tillbaka växer i den forskningsetiska skandal som drabbat ett universitet i New York (BioNews).
Läs mer »

Vuxnas stamceller etiskt problematiska

2010-09-27
Många var glada över framgångar med inducerade pluripotenta stamceller, dvs stamceller framställda exempelvis från vuxnas hud, och hoppades att de skulle undanröja problemen med embryonala stamceller. Tyvärr verkar detta inte vara fallet, rapporterar Scientific American. Läs mer »

Varför inhämta upphovsrättsligt skydd?

2010-09-22
Den viktiga frågan om varför vi söker skydd för vetenskapliga rön ställs i en debattartikel av Varuni de Silva (BMJ). Läs mer »

STAN-studie friad från oredlighet

2010-09-21
Lunds universitet friar efter tre år de forskare som anklagats för oredlighet i samband med en STAN-studie (Läkartidningen).
Läs mer »

Forskningsfusk påverkar börsbolag

2010-09-21
Fallet med den fuskande professorn i Göteborg påverkar även ett mindre börsbolag som överväger att sparka professorn, skriver Affärsvärlden. Läs mer »

Professor anklagas för grov oredlighet

2010-09-20
Sällan har VR:s grupp för forskningsfusk uttalat sig så starkt som i sitt allra sista fall (Läkartidningen). Läs mer »

Läs även Vetenskapsrådets utlåtande

Industrisponsring sällan deklarerad

2010-09-14
En ny studie visar att grava beroendeförhållanden till industrin ofta inte deklareras i de medicinska tidskrifterna (EurekAlert!).
Läs mer »

Utredning av oredlighet på fel spår

2010-09-09
Anonymitet och möjligheten att sprida anklagelser på nätet betyder att undersökningar av påstådd oredlighet riskerar att gå fel (Nature). Läs mer »

Apor förbjudna att forska på inom EU

2010-09-09
Större apor som chimpanser, gorillor och orangutanger undantas nu från forskningen, medan forskning på primater generellt får striktare begränsningar. Läs mer »

Tillägg: Questions and answers on the new directive for the protection of animals used for scientific purposes (Europeiska Unionen)

Hemlighölls vaccins koppling till narkolepsi?

2010-08-27
Minst en finländsk forskare är i blåsväder sedan det visat sig att misstankar om att vaccinet mot svininfluensa kan orsaka narkolepsi hemlighållits, skriver Dagens Medicin. Läs mer »

Konfidentialiteten hotad av stämningar

2010-08-27
Vid forskning på hälsoeffekterna av 1989 års Exxon Valdez oljeutsläpp, blev forskaren stämd inför domstol i syfte att få fram personlig information om forskningspersonerna. Riskerar sådant processande att bli en extrem börda för viss typ av forskning? (Nature) Läs mer »

Mer motstånd mot forskning på schimpanser

2010-08-27
Ännu ett lagförslag som förbjuder invasiv forskning på schimpanser har tagits fram i amerikanska senaten, något som starkt beklagas av en grupp forskare, berättar Science. Läs mer »

Dyrt utreda forskningsfusk

2010-08-26
När anklagelser om forskningsfusk skall utredas, blir notan omfattande visar ny forskning. Men frågan är hur man skall mäta kostnaden egentligen (Nature). Läs mer »

Dom mot amerikansk stamcellsforskning

2010-08-26
En federal domstol har ogiltigförklarat President Obamas exekutiva order om stamcellsforskning (New York Times). Läs mer »

Bråk om författarskap på KI

2010-08-21
Ett infekterat ärende om delat författarskap hamnar nu på oredlighetsgruppens bord (Läkartidningen). Läs mer »

Moralexpert på Harvard fuskade

2010-08-21
En känd expert på moralens utveckling har befunnits skyldig till åtta fall av oredlighet i forskning (New York Times). Läs mer »

Plagierande professor skall sluta

2010-08-18
I sommar har ännu ett fall av plagiat rapporterats i media (Dagens Medicin). Läs mer »

Kan vetenskapliga artiklar vara spionage?

2010-07-29
Det diskuteras nu i USA där en kinesisk forskare åtalas efter att ha publicerat en artikel om bekämpningsmedel (Nature News).
Läs mer »

Klimatforskare gjorde inga fel

2010-07-08
Nu kan den sista rapporten från The Independent Climate Change Email Review läsas på nätet.

Stamcellssällskap förvirrar patienter

2010-07-08
I ett starkt kritiskt bloginlägg menar Summer Johnson från Bioethics.net att webbsidan från International Society for Stem Cell Research aktivt inbjuder till missförstånd om behandling hos läsarna. Läs mer »

Mjukvara skall förhindra plagiat

2010-07-06
Förläggare som Elsevier och Springer skall börja köra inskickade artiklar mot äldre publicerade artiklar och söka efter likalydande passafer, för att förhindra plagiat (Nature News). Läs mer »

Nya slaget stamceller underpresterar

2010-06-18
En ny EU-studie visar att inducerade pluripotenta stamceller, vilka uppfattats kunna ersätta embyonala sådana, i själva verket är behäftade med vissa brister i jämförelse. Läs mer »

Kön måste beaktas

2010-06-10
Fortfarande dominerar det manliga könet i biomedicinska studier, vilket gör att kvinnors hälsa i praktiken sätts på undantag, skriver Nature apropå nya studier. Läs mer »

Fångar utsattes för tortyrforskning

2010-06-09
En amerikansk grupp som granskat federala dokument har funnit belägg för att fångar tagna efter 9/11 utsatts för experiment syftande till att ge bättre tortyrredskap (Nature News). Läs mer »

Embryon är ännu inte människor

2010-06-04
Embryon yngre än 14 dagar har en potential att bli människor, men har ännu ingen mänsklighet, bestämde Sydkoreas högsta domstol förra veckan, berättar BioEdge. Läs mer »

Struntade i varning om fuskanmälan

2010-05-31
En kontroversiell forskare som nu utreds för möjlig oredlighet i forskning fick av en tidskrift dit han tidigare skickat en artikel veta att den skulle kunna anmälas för oredlighet. Ändå skickade han artikeln vidare till en tidskrift som saknar peer-review, berättar Nature News. Läs mer »

Regler ökar kostnaden för forskning

2010-05-31
Snåriga amerikanska regler för forskning på farliga patogener och gifter har allvarligt minskat forskningens effektivitet, enligt en ny studie redovisad i Nature News. Läs mer »

Kritik av etisk prövning

2010-05-28
I ett pressmeddelande och en debattartikel kritiserar en grupp kirurger ett beslut i CEPN om att inte tillåta en forskningsstudie på patienter med brustet pulsåderbråck utan deras uttryckliga medgivande. På samma tema har etikforskaren Mats G Hansson i en artikel i BMJ kritiserat utfallet av etikprövning.
Läs mer »

Studier överdriver icke-signifikanta resultat

2010-05-28
I en artikel i JAMA visar forskare att många studier rapporteras på ett överdrivet sätt - så att läsare bortser från icke-signifikanta resultat, rapporterar Dagens Medicin. Läs mer »

Se vidare: Originalartikeln

JO mycket kritisk till försvarshögskolan

2010-05-06
I sin bedömning av hur den s k Malmörapportens material hanterats av forskare vid Försvarshögskolan, ställer sig JO kritisk. Att förstöra grundmaterialet för att skydda de deltagandes anonymitet är inte förenligt med grundläggande principer.
Läs mer »

Rektor avgår efter fuskfall

2010-05-04
Historien på försvarshögskolan om en plagierande forskare fortsätter. Nu avgår skolans rektor efter all turbulens.
Dagens Nyheter kommenterar.

WMA:s ordförande arresterad

2010-05-03
Ordförande Ketan Desai har arresterats, anklagad för mutbrott, rapporterar Bioedge. Han är känd för sitt arbete mot alltför vidlyftiga gåvor från läkemedels-industrin till läkare. Läs mer »

EU mot revision av GCP-direktivet

2010-04-28
Efter återkommande kritik medger EU att direktivet om klinisk forskning inte blev helt lyckat. Nu planeras en revision. Läs mer »

Regler och riktlinjer hotar klinisk forskning

2010-04-27
I en ledare i CMAJ för tidskriftens redaktörer fram åsikten att de många reglerna och den byråkrati som vuxit fram kring dem allvarligt hotar möjligheten att genomföra de kliniska prövningar som vi så starkt behöver. Läs mer »

Indianstam ifrågasätter genforskning

2010-04-27
Forskarna samlade in dna för diabetesforskning, men inhämtade även vidare samtycke. När Havasupai-indianerna insåg att forskning bedrivs som t ex knyter deras arvsanlag till schizofreni (en stigmatiserande sjukdom) och som ifrågasätter deras egen ursprungshistoria kände de sig bedragna, skriver New York Times. Läs mer »

Skulle nedtystad studie ändrat REACH?

2010-04-23
Det anser forskaren Thomas Hartung (från ECVAM), som menar att hans forskning, om den inte blivit nedtystad av EU, skulle ha förändrat kemikalie-lagstiftningen. Läs mer »

Protester mot försök på apor

2010-04-14
Medlemmar från Djurrättsalliansen burade in sig, utklädda till apor, på Gustav Adolfs torg. Aktionen är en av flera som protesterar mot experiment på apor utförda av Smittskyddsinstitutet, skriver Sydsvenskan. Läs mer »

Nytt försöksdjursdirektiv lite närmare

2010-04-12
EU:s lagstiftning om användandet av djur för vetenskapliga ändamål har kommit lite närmare efter det att representanter för Parlamentet och Rådet nått en överenskommelse om de sista detaljerna. Läs mer »

President Obama utser bioetik-kommission

2010-04-12
Nu har President Obama utsett nya ledamöter till sin "Commission for the Study of Bioethical Issues".
Läs mer »

Debattinlägg om spökskrivande

2010-04-08
I ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad varnar författarna för att vetenskapens ställning hotas av detta fenomen. Läs mer »

Genpatent ogiltförklaras

2010-03-31
Ett domstolsbeslut i USA kan minska möjligheten för företag att ta patent på gener. Det är företaget Myriad Genetics två patent på bröstcancergener som har ogiltigförklarats av en federal amerikansk domstol, berättar Sveriges Radio. Läs mer »

Varnar för implementering av EMF-direktiv

2010-03-23
Direktivet om farliga elektromagnetiska fält (EMF) riskerar att försvåra för MRI-forskning, varnar European Medical Research Councils i en kommande rapport. Läs mer »

Tysk forskare riskerar fängelse för oredlighet

2010-03-19
En tysk domstol dömde den kände transplantations-kirurgen till tre års fängelse för bl a förskingring och utpressning, meddelar BMJ. Läs mer »

Ekot förvränger klimatforskare

2010-03-09
I en debattartikel på Newsmill anklagas Dagens Eko för att ha förvrängt uttalanden om klimatforskningen från en av de ledande i FN:s klimatpanel. Läs mer »

Forskningsstiftelserna mer självständiga

2010-03-09
Nu släpper staten kontrollen över de flesta stiftelser som bildades med löntagarfondspengar för att stödja forskning. Läs mer »

Feta råttor förvrider forskningsresultat

2010-03-04
Forskare är dåliga på att uppmärksamma att många råttor utgör dåliga modeller. De har för stor tillgång till mat och för lite möjligheter till rörelse. Detta riskerar få forskarna att tolka sina resultat fel och kan leda till misriktade försök att utveckla nya mediciner, skriver Nature News. Läs mer »

KI:s forskningschef avsätts

2010-03-04
Efter att det uppdagats att KI:s dekan sökt påverka hur forskningsmedel fördelas och begått brott mot jävsregler, avsätts han från sitt uppdrag, rapporterar Dagens Nyheter. Läs mer »

Smärtforskare i fängelse efter fusk

2010-03-03
BMJ News berättar om en smärtforskare som under femton år falsifierade sina studier. Har har erkänt sig skyldig och skall nu sitta tio år i fängelse, betala de lurade läkemedelsbolag han arbetat åt stora summor i kompensation, samt är avstängd på livstid från FDA stöd. Läs mer »

Ombudsman prövar EU:s försöksdjursarbete

2010-03-03
Efter att djurättsförespråkare klagat prövar nu EU:S omudsman huruvida kommissionens arbete med försöksdjursfrågor utgjort 'maladministration'. Läs mer »

Värsta fuskaren nånsin?

2010-02-23
Efter att ha blivit (rätteligen) anklagad för att ha fabricerat data, hyrde forskaren skådespelare att vittna till sin fördel. Efter att ha vunnit målet stämde han staten och universitetet på 4 millioner dollar, rapporterar Ethics Newsline. Läs mer »

Uppdatering: Forskaren har hittats död, berättar Science Insider.

NIH-stöd kräver forskningsetisk utbildning

2010-02-22
Från den 25 januari kräver amerikanska National Institutes of Health (NIH) för vissa stödformer att den som erhåller forskningsstöd från dem också går en forskningsetisk utbildning. Detta gäller också svenska forskare som forskar på människor. Vid ansökan måste då en plan för hur sådan utbildning skall genomgås bifogas. Läs mer »

Embryonala stamceller ännu oumbärliga

2010-02-16
I en artikel i Stem Cells skriver Lanza och kollegor att inducerade pluripotenta stamceller ännu inte fungerar som önskat och att embryonala stamceller fortfarande har högre kvalitet. Läs mer »

Ny världskongress om forskningens integritet

2010-02-03
I juli följs den första världskonferensen från 2007 upp, denna gång samlas policyskapare från hela världen i Singapore. Läs mer »

Blockeras bra artiklar av kollegor?

2010-02-03
Skall vi tro BBC News, så menar experter på stamcellsforskning att en liten grupp inom fältet i praktiken lägger veto för andras publicering av högkvalitativa artiklar i tidskrifter. Läs mer »

Är citeringar & impact goda värdemätare?

2010-02-03
Det ifrågasätts i en krönika i BBC News, som snarare ser det som en korrupt praktik. Läs mer »

Vanligt bryta mot författarregler

2010-01-27
Nästan varannan nydisputerad i medicin uppger att avhandlingen innehåller artiklar med personer i författarlistan som enligt reglerna inte borde finnas med, skriver Läkartidningen. Läs mer »

Oredlighet stort problem i Kina

2010-01-25
Efter att allt flera fall av oredlighet avslöjats, höjs nu rösterna för kraftag mot forskningsfusket i Kina, meddelar Asia Times Online. Läs mer »

Positiv särbehandling på högskolan avskaffas

2010-01-20
Nu tar regeringen bort möjligheten att använda positiv särbehandling, då den slår orättvist, menar minister Krantz i en debattartikel. Läs mer »

Läkarnas etik förändrad

2009-12-10
Läkarförbundets fullmäktige beslutade att slopa formuleringen i förbundets etiska regler att läkare aldrig får medverka till att aktivt påskynda döden, berättar Läkartidningen. Läs mer »

Ett steg närmare nytt djurförsöksdirektiv

2009-12-09
Representanter för parlamentet och rådet har nu kommit överens om de huvudsakliga principerna i ett kommande direktiv, men ännu kvarstår en del att lösa, rapporterar eGov Monitor. Läs mer »

Forskare slutar efter finansiärs påverkan

2009-12-09
Nature News meddelar att en australiensisk forskare sagt upp sig då hans finansiär försök genomdriva substantiella ändringar av slutsatserna i en forskningsartikel han skrivit. Läs mer »

Studie stoppad av rädsla för aktivister

2009-12-09
En studie på primater stoppas av Oklahoma State University då man fruktar våldsamma reaktioner från djurrättsrörelsen, står det att läsa i Nature News. Läs mer »

EU-patent nu närmare

2009-12-07
EU har nu enats om en väg framåt för att söka få igenom en förordning om EU-patent. Läs mer »

För många löften?

2009-12-01
ABC News rapporterar att många stamcellsforskare är rädda att de inte skall kunna leva upp till de utfästelser om kommande framsteg som gjorts. Läs mer »

Senator ifrågasätter spökskrivare

2009-11-19
Den amerikanske senatorn C E Grassley har skrivit till 10 topskolor inom medicin och frågat vilka åtgärder som tas gentemot professorer som sätter sitt namn på spökskrivna artiklar i medicinska tidskrifter — och hur detta skiljer sig från plagierande studenter, rapporterar New York Times. Läs mer »

11 år för att suspendera forskningsfuskare

2009-11-12
I vissa fall har det tagit amerikanska Food and Drug Administration upp till 11 år att suspendera läkare som i sin forskning varit oredliga eller begått brott, visar en rapport från US Government Accountability Office. Läs mer »

Falskt intygande leder till anklagelser

2009-11-12
Forskare fick inte tillgång till alla data i en studie sponsrad av Procter & Gamble, men i den publicerade artikeln intygade författarna att "all authors had full access to the data and analyses", berättar BMJ. Läs mer »

IBC sammanträder i Mexiko

2009-11-10
Vid sitt sextonde sammanträde kommer International Bioethics Committee att ta upp frågor kring kloning och den sårbara mänskligheten. Arbetsrappporter finns tillgängliga under organisationens namn i avdelningen 'regler och riktlinjer'.
Läs mer »

Whistleblower fick sparken

2009-10-27
När dr Stratton slog larm om farlig cancerforskning fick hon sparken, enligt IRB Forum. Nu frågar sig många hur utbredda missförhållandena är i USA. Läs mer »

Villkorlig dom för Hwang

2009-10-26
Två års vilkorlig dom blev resultatet för Hwang i den uppmärksammade rättegången om forskningsfusk, rapporterar Dagens Medicin. Läs mer »

Regler mot spökskrivning saknas

2009-10-20
Fyra av sex medicinska fakulteter i Sverige saknar nedskrivna regler mot att deras forskare medverkar i spökskrivna artiklar. Samtidigt visar ny forskning att närmare var tionde vetenskaplig artikel i världens mest inflytelserika medicinska tidskrifter kan vara spökskriven, meddelar Läkartidningen. Läs mer »

Nya regler om intressekonflikter

2009-10-15
Redaktörerna för några av världens ledande medicinska tidskrifter kommer att begära mera stringenta och uniforma deklarationer av intressekonflikter, berättar Wall Street Journal. Läs mer »

ISSCR lanserar översyn av stamcellsterapi

2009-10-15
En internationell sammanslutning skall nu försöka stoppa företag som använder experimentella stamcellsbehandlingar på patienter, rapporterar PHG Foundation. Läs mer »

Många nya fall av bildmanipulation

2009-10-14
Nature News meddelar att antalet fall av bildmanipulation tycks öka, något som tidskrifterna nu söker stoppa. Läs mer »

Mer än hjärna

2009-10-13
Filosofen Roger Scruton menar att neurovetenskapen riskerar ge oss ointressanta slutsatser. I värsta fall produceras rent nonsens, säger han i en provokativ artikel i Times Online nyligen. Läs mer »

Kommissionen stöder krav på nano-regler

2009-10-13
Parlamentet får nu stöd för kravet att införa regler för nanoteknologi, skriver EurActiv. Läs mer »

Public Access to Genome-Wide Data

2009-10-13
Kan individer identifieras genom publiceringen av GWD? Bör därför sådan publicering dras in? Efter att NIH och Wellcome Trust dragit dessa slutsatser går diskussionens vågor höga, här närmast i en artikel från PLoS Genetics. Läs mer »

Springer drar tillbaka artikel av iransk minister

2009-09-30
Iranska forskare säger till Nature att de är upprörda sedan det avslöjats att en artikel av bl.a. Kamran Daneshjou, Irans vetenskapsminister, verkar ha plagierat en artikel från 2002 av sydkoreanska forskare. Läs mer »

Dumpades HIV-vaccinets risker i Thailand?

2009-09-25
I en artikel i The Guardian ställs frågan om inte alltför stora risker togs vid utvecklandet av det nya omtalade HIV-vaccinet. Läs mer »

Djuretisk diskussion: Regan & Tännsjö

2009-09-23
Tom Regan, känd djurrättsfilosof, gästar Sverige. Bland annat debatterar han med Torbjörn Tännsjö i Stockholm. Läs mer »

Djuretiska nämnder anmäls för jäv

2009-09-18
Dagens Medicin: Tre djurförsöksetiska nämnder bryter mot lagen genom att låta jäviga personer sitta med när ansökningarna behandlas. Det hävdar organisationen Djurens rätt. Läs mer »

Tumörer stoppar Gerons stamcellsförsök

2009-09-08
Då alltför många tumörer hittats i försöksdjuren har FDA för tillfället stoppat Gerons stamcellsforskning, berättar BioNews.
Läs mer »

Öppenhet inte tillräckligt

2009-08-31
Att informera om potentiella intressekonflikter till forskningspersoner är viktigt, men kanske inte tillräckligt för att hantera dessa konflikter, visar en ny studie från Johns Hopkins, Duke och Wake Forest. Läs mer »

Fler djur efter REACH?

2009-08-26
Implementeringen av REACH beräknas kräva användandet av 54 millioner försöksdjur och kosta 9.5 milliarder Euro under de kommande 10 åren, vilket representerar en 20-faldig ökning av djuren och en 6-faldig ökning av kostnader jämfört med tidigare uppskattningar, skriver EurekAlert. Läs mer »

EU-regler hindrar forskningen

2009-08-25
EurActiv.com rapporterar att enligt ledande akademiker hindras många akademiska kliniska försök då EU:s regler medför ökande kostnader och byråkrati. Läs mer »

Kraftsamling för bättre vårddata

2009-08-25
Regeringen, näringslivet, myndigheter och landsting tar krafttag för att styra upp de svenska patient- och kvalitetsregistren. I siktet finns avancerade beslutsstöd för både läkare och patienter, och forskningsunderlag i världsklass, skriver Computer Sweden. Läs mer »

Risker med genmodifierad fisk

2009-08-25
Genmodifierad, snabbväxande fisk kan revolutionera kommersiell fiskodling och avlasta överutnyttjade fiskbestånd. Men vad händer i naturen om de genmodifierade fiskarna rymmer? Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av EU studerat transgena fiskar och manar till försiktighet. Läs mer »

Bör barndonatorer få säga sitt?

2009-08-24
Bioetiker argumenterar för striktare regler, något som kommenteras av Mats G. Hansson, Karen Maschke med flera i Nature News. Läs mer »

REACH missar nano!

2009-08-18
EU:s kemikalielagstiftning är inte anpassad för nanomaterial, skriver tre forskare i tidningen Miljöforskning. Läs mer »

Spökskrivare krängde behandlingar

2009-08-06
Läkemedelsbolaget Wyeth betalade ett professionellt företag för att skriva deras forskningsartiklar, artiklar som visade sig betona det positiva med bolagets produkter framför det negativa, skriver New York Times. Läs mer »

Samarbete kring GCP inspektioner

2009-08-04
EMA (European Medicines Agency) och amerikanska FDA (Food and Drug Administration) har kommit överens om ett nytt samarbete kring inspektioner av kliniska prövningar. Läs mer »

Tidskrift drar tillbaka artikel om sperma

2009-08-03
Tidskriften som publicerade den uppmärksammade artikeln om att sperma skapats ur embryonala stamceller drar nu tillbaka den p.g.a. plagiarism, skriver BioEdge. Läs mer »

Amerikanska riktlinjer färdiga

2009-07-07
National Institutes of Health har publicerat sina riktlinjer för human stamcellsforskning, sedan President Obama avgivit sin 'executive order'. Läs mer »

EU-direktiv skapar merarbete för forskare

2009-06-25
En review av det direktiv som reglerar kliniska försök inom EU visar att klagande forskare haft rätt, skriver Nature News.
Läs mer »

The Past, Present, and Future of Bioethics

2009-06-24
I denna betraktelse över Hastings Centers 40års-jubileum frågar sig Susan Gilbert vilken framtiden är för bioetiken. Läs mer »

Missbruk av Open Access oroar

2009-06-17
Bentham publicerade en nonsens-artikel i en OA tidskrift - nu avgår tidskriftens chefredaktör i protest, meddelar Nature News. Läs mer »

Kvinnor underrepresenterade i forskning

2009-06-10
Enligt en ny studie är kvinnor fortfarande underrepresenterade i de flesta cancerstudier, rapporterar EurekAlert! Läs mer »

'Outsourcing' av kliniska studier förödande?

2009-06-04
Kanadensiska forskare lät stora delar av en studie av en ny hjärt-medicin utföras i utvecklingsländer, men vid närmare granskning visade sig stor del av resultaten vara otillförlitliga, skriver National Post. Läs mer »

Hur vanligt är oredlighet?

2009-06-01
I open-access-tidskriften PLoS redogör Daniele Fanelli för den första metaanalysen av enkäter kring oredlighet. Resultaten indikerar att dataförvrängning är vanligare än man trott. Läs mer »

Fortsatt bråk om biobanken i Umeå

2009-05-28
När material skall flyttas till nya lokaler blir frågor om sekretess ånyo aktuella. Läs mer »

Stämning utmanar genpatenten

2009-05-28
Patent har givits för mänskliga gener i åratal, men nu utmanas idén att gener kan ägas av en stämning i amerikansk domstol, rapporterar Science. Läs mer »

Artikel dras tillbaka efter 8 år

2009-05-28
År 2000 publicerade forskare en vetenskaplig studie som visade goda resultat för genterapi vid diabetes. Nu drar tidskriften tillbaka artikeln, skriver Dagens Medicin. Läs mer »

Forskningsetiskt bibliotek lanserat

2009-05-26
En ny nätresurs inom forskningsetik, Forskningsetisk bibliotek (FBIB), innehåller över 60 nyskrivna texter om centrala forskningsetiska teman, tillsammans med fallstudier och filmer. FBIB är skapad av Norges Forskningsetiske komiteer. Läs mer »

OECD om forskningsfusk

2009-05-26
OECD har i en rapport bland annat tagit fram en guide för hur man bör hantera påstådd oredlighet i forskning. Läs mer »

Bör vi forska om tortyr?

2009-05-18
Den frågan ställer sig Joshua Tucker i sin blogg The Monkey Cage och han finner frågeställningen besvärlig. Läs mer »

Ny offentlighetslag

2009-05-13
En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa. Läs mer »

Moralen varierar med tiden

2009-05-11
Ju närmare i tiden en händelse ligger desto mer vacklar våra moralbedömningar. Det visar forskaren Jens Agerström i en avhandling i psykologi från Lunds universitet. Läs mer »

Forskare bör dela data om misslyckade försök

2009-05-11
I en kommentar i The Economist kring det nya förslaget till EU-reglering av djurförsök, applåderas Kommssionens förslag att göra det obligatoriskt att dela data från konfidentiella och misslyckade försök. Läs mer »

Utredning om klinisk forskning klar

2009-05-11
Slutbetänkandet omfattar rekrytering, behandlingsforskning och implementering samt åtgärder som tar direkt sikte på universitetssjukhusen som nav för den kliniska forskningen. Läs mer »

Ilskna reaktioner efter omröstning

2009-05-06
Efter omröstningen i EU om ny lagstiftning för användandet av djur i forskning är både för- och emotsidan kritiska, skriver Nature. Läs mer »

Se vidare: Länk till den av Parlamentet antagna texten

Merck bakom falsk tidskrift

2009-05-04
Ett inovativt sätt att sprida läkemedelsreklam? Merck skapade tidskrift som utgav sig för att vara en peer-review tidskrift med vetenskapliga anspråk. Läs mer »

Stamcellsforskning ånyo i Sydkorea

2009-04-30
Tre år efter förbudet tillåter nu Sydkorea att forskning återupptas på embryonala stamceller, skriver Google/AFP. Läs mer »

VR skriver till EU ang. djurförsöksdirektivet

2009-04-29
Vetenskapsrådet har tillsammans med ett antal andra orginisationer skickat ett brev till de 19 svenska EU-parlamentarikerna angående det nya EU-direktivet om användningen av försöksdjur i forskning (om vilket mer kan läsas i tidigare nyheter). Läs mer »

Jakten på forskningsguldet

2009-04-29
När ett fält växer exponentiellt med minimal reglering, stora ekonomiska insatser och starka drivkrafter för personlig vinning, så ökar risken för etiska felsteg, genvägar och fusk, skriver Summer Johnson i sin blogg om nanoteknologin på bioethics.net. Läs mer »

Oredlighetsfall: Science drar tillbaka artikel

2009-04-24
Science drar tillbaka en artikel om MAGIC-metoden från 2005 utan att alla författare accepterar det. Läs mer »

Läkare klonade mänskliga embryon?

2009-04-24
En amerikansk fertilitetsexpert påstår att han klonat 14 mänskliga embryon och att elva av dessa har inplanterats i livmödrarna hos fyra kvinnor som hoppas att bli föräldrar, rapporterar Dagens Medicin. Läs mer »

'Phase 0' Trials to Speed Drug Development

2009-04-20
Genom ett uppsnabbat testförfarande önskar man få nya läkemedel snabbare till patienterna, rapporterar Yahoo news.
Läs mer »

Studio ett om whistleblowing

2009-04-16
I dagens studio ett (P1) fokuserades på fenomenet whistleblowing.
Lyssna i webbradio »

En global reglering efterfrågas i EU

2009-04-07
I en ny rapport till kommissionen sägs bland annat att forskare inom EU bör publicera sig i öppna tidskrifter - 'open access' - och att kommissionen bör verka för en global reglering av vetenskapen. Läs mer »

Nigeria och Pfizer når uppgörelse

2009-04-06
Nigeria's Kano state and drugmaker Pfizer Inc have agreed the broad terms of an out-of-court settlement in a multi-billion-dollar lawsuit over a 1996 drug trial, rapporterar Reuters. Läs mer »

Joy and anger over animal-research vote

2009-04-03
Researchers welcome the alteration of controversial parts of a draft European legislation on animal experimentation, skriver Nature News. Läs mer »

Länkar: Europaparlamentets sida och det reviderade förslaget

Lagen om medicintekniska produkter ändrad

2009-04-03
Lagen om medicintekniska produkter har genom ett beslut i Riksdagen ändrats för att anpassas till ett EU-direktiv om medicinteknik med mera. Läs mer »

Alla kort läggs inte på bordet

2009-04-01
När forskare redovisar sina resultat, måste de ofta göra ett urval. Vilka fynd i en studie som forskaren framhåller, och vilka som hamnar i bakgrunden, kan spela stor roll för vården och patienterna, berättar SBU. Läs mer »

Open access vållar amerikansk debatt

2009-04-01
När både NIH och MIT ansluter sig till open access blir debatten kraftig, rapporterar phg foundation. Läs mer »

The story of Dr. Leo and the journal

2009-03-24
En konflikt mellan en "whistleblower" och tidskriften JAMA - återberätttad i Bioethics Discussion Blog - ställer frågor om akademisk frihet och om rätt sätt att hantera misstänkta etiska övertramp. Läs mer »

Forskning eroderas av intressekonflikter

2009-03-23
Den republikanske senatorn Charles Grassley har under det senaste året spritt oro på amerikanska universitet. I sin egenskap av medlem i Senatens finansutskott påbörjade han 2007 en undersökning som avsåg att kontrollera i vilken mån forskare som söker anslag från National Institutes of Health (NIH) rapporterar sina näringslivskontakter. Kan vi ens drömma om att en svensk riksdagsman skulle göra något liknande? Artikel på Newsmill: Fritt Forum, av Johan Thyberg, professor vid Karolinska Institutet.
Läs mer »

Europeiska regler ifrågasatta

2009-03-18
European medical research strangled by red tape, scientists warn in a Nature news story. Läs mer »

Europa slösar forskningsmiljarder

2009-03-16
The European Union is wasting billions by investing in new research projects which have already been done by other European scientists, Roland Strauss of Knowledge4Innovation told EurActiv in an interview. Improved communication between research institutes and better use of existing patents could lead to sizeable savings, he said. Läs mer »

New thesis on ambivalence in academia

2009-03-12
Anders Jörnesten, Uppsala University, Department of Sociology: Forskningens nytta: Om ambivalens i forskningspolitik och vardag. Läs mer »

De senaste nyheterna publiceras på CODEX startsida!

Senast uppdaterad: 2017-03-25

Nya regler, riktlinjer & dokument:

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen