Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Om Webbplatsen

Denna webbplats har till syfte att ge forskare och andra intressenter tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Genom olika ingångar skall det vara så lätt som möjligt att finna de relevanta resurser man söker. Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick.

Målgrupper

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll.

Innehåll

CODEX har ambitionen att genom länksamlingar och introducerande texter ge tillgång till och kännedom om lagar, centrala regelverk och etiska riktlinjer som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Vi vill dock betona att CODEX inte gör anspråk på att vara heltäckande och att lagar och regleringar dessutom ofta ändras. Vår ambition är alltid att vara så uppdaterade som möjligt men vi kan inte garantera riktigheten i varje enskild uppgift.

Vi ansvarar inte för innehållet i material på andra webbplatser som nås via länkar från vår webbplats. De som lagt ut länkat material svarar själva för innehållet i dokumenten. För urval av länkar och för ståndpunkter och uppfattningar i redaktionellt material svarar endast CODEX redaktör. Märk att vi inte censurerar andras åsikter eller argumentation!

Ansvar

Den information som finns på webbplatsen är generell och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Innehållet på webbplatsen ska hålla en hög kvalitet men det är inte möjligt att helt gardera sig mot misstag. Om innehållet på webbplatsen skulle skilja sig från den tryckta texten i olika riktlinjer med mera gäller den tryckta versionen.

Om du hämtar information eller laddar ner filer från vår webbplats eller någon annan vidarelänkad webbplats sker detta på eget ansvar och risk. Du ansvarar för eventuella skador på datasystem till följd av nerladdning från denna webbplats.

Externa länkar till CODEX

Länka gärna till www.codex.vr.se eller vår 'mirror' på adressen www.codex.uu.se, men tänk på att inte använda Vetenskapsrådets eller Uppsala universitets logotyp för att länka till webbplatsen. Annars kan det bli tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. Länka så att CODEX öppnas i ett nytt fönster, och alltså inte placeras inom ramen (frameset) för en annan webbplats.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att CODEX ska uppfylla så många som möjligt av de rekommendationer och råd som finns med i Vervas vägledning 24-timmarswebben. Presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) och innehållet ska följa XHTML-standard.

Webbläsare

Sidorna skall följa standarder och därmed fungera i alla webbläsare som följer dessa. Sidorna provas i allmänhet på nyare versioner av Internet Explorer och Firefox. Man bör också ha tillgång till gratisprogrammet Adobe Reader samt programvara som läser Word-dokument, eftersom dessa två format (pdf respektive doc) är vanligt förekommande.

För att göra egna sökningar inom denna webbplats - eller vilken webbplats som helst - är en installation av Google Toolbar ett enkelt och effektivt sätt. Du kan också söka direkt på CODEX.

Kakor (Cookies)

CODEX arbetar inte med cookies. Vetenskapsrådet  och Uppsala universitet använder däremot så kallade sessionscookies för att kunna ge bättre service. Denna typ av kakor försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot kakor kan du ange det i din webbläsare, genom att lägga in en spärr. De webbplatser vi länkar till kan naturligtvis också de använda cookies, vilket vi inte kan ta något ansvar för.

Integritet

Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet är statliga myndigheter. Detta innebär att meddelanden som du skickar till oss blir allmänna handlingar som vi har rätt att lämna ut enligt offentlighetsprincipen.

Upphovsrätt

Om det inte står något annat får du använda innehållet på CODEX webbsidor fritt, förutsatt att du anger källan.

Det är förbjudet att förvanska informationen. Du får inte heller använda den i ett kränkande syfte eller sammanhang.

Kontakt

Ansvarig för webbplatsens struktur och innehåll är Stefan Eriksson.

Senast uppdaterad: 2018-12-18

Bild på forskare
CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen | Tillgänginghetsredogörelse