Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2015-05-20
Företag begär ut forskares e-post
I USA har offentlighetslagstiftning tvingat allt fler forskare att på begäran lämna ut mejl och annan korrespondens. Om det är ett problem eller inte och vad det betyder för forskningen råder det delade meningar om (Curie). Läs mer »


2015-05-17
Obefintlig tillsyn av riskabel forskning
Efter att forskning etikgodkänts är tillsynen obefintlig och det går inte att vara säker på att forskningen uppfyller de etiska kraven, skriver Mats Johansson och Linus Broström på DN Debatt. Läs mer »


2015-04-27
Tillfällig forskningslag bör inte förlängas Datainspektionen anser att den tillfälliga lag för befolkningsbaserad forskning som gäller fram till 31 december i år, inte bör förlängas. Läs mer »


2015-04-22
Ett annat exempel på falsk peer review
The International Journal of Education and Research är en "predatory journal" som publiceras av det s.k. Contemporary Research Center Australia, baserat i Bangladesh. Den förfalskar peer review, visar Jeffrey Beall. Läs mer »


2015-03-31
Peer review var manipulerad
Efter en grundlig granskning kan nu BMC ge en uppdaterad bild av upptäckten förra året att flera av deras tidskrifter var föremål för försök att manipulera granskningsprocessen. Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2015-05-20

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen