Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-11-20
En allians för den inomvetenskapliga publiceringen
"SSPA members are concerned that the proliferation of perceived high-impact, for-profit journals — most of which are not rooted in the scientific community — is damaging science by diminishing the influence of active, practicing scientists in determining the trajectories of their disciplines" (SSPA). Läs mer »


2017-11-17
Ett icke-kommersiellt alternativ till Research Gate
Akademiker planerar starta en ny sajt för nätverkande och delande (Inside Higher Education). Läs mer »


2017-11-13
Etiska principer för användning av mänskliga cellulära bioteknologier
Ett konsensusuttalande (Nature Biotechnlogy). Läs mer »


2017-10-19
Privacy Flag
Ett europeiskt forskningsprojekt för skydd av personuppgifter. Läs mer »


2017-10-19
En Helsingforsdeklaration för Ingenjörer
Klimatförändringarna är ett allvarligt globalt problem, och om professionella organisationer tar seriöst påståendet att ett yrke ska vara självreglerande, bör de utveckla en deklaration för ingenjörer som adresserar klimatförändringen, säger författarna till en ny artikel i Science and Engineering Ethics. Läs mer »


2017-10-10
Kommer vetenskaplig publicering att bli helt annorlunda?
Den frågan ställs i en intressant ny artikel i International Journal of Radiation Oncology av Anthony Zietman.


2017-09-29
Att göra insamlandet av biologiska resurser till merit
I en ny artikel frågar Heidi Howard m.fl. "How to responsibly acknowledge research work in the era of big data and biobanks - ethical aspects of the Bioresource Research Impact Factor" (J Community Genet). Läs mer »


2017-09-25
Uppdaterade peer review-riktlinjer
COPE har skapat riktlinjer som beskriver de grundläggande principer som alla granskare bör hålla sig till. Läs mer »


2017-09-24
Favoritursäkter för plagiat
Vid en konferens nyligen presenterade NSFs 'Inspector General', Allison Lerner, myndighetens favoriter bland ursäkter givna för plagiat (University of New Hampshire)Läs mer »


2017-09-02
Ny bioetisk tidskrift
...och den heter just det: Bioethics Journal! Den ges ut av Harvard Medical School. Läs mer »


2017-08-03
Embryon genmodifierade
Borttagandet av en genetisk mutation kopplad till ärftligt hjärtfel skapar debatt över tekniken kallad CRISPR (National Geographic). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-11-20

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen