Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-12-07
Ny kod för hälsodata av forskare för forskare
En uppförandekod för hur man ska hantera den nya dataskyddsförordningen i EU är under utarbetande. Läs mer »


2017-11-30
Sveriges nya 3R-center är invigt
Här hittar du information om Sveriges 3R-center (Jordbruksverket). Läs mer »


2017-11-27
Expert: Gör granskningen öppen!
Efter mer än 30 års arbete med vetenskapliga tidskrifter, så har Irene Hames några förslag på hur peer review kan förbättras (Retraction Watch). Läs mer »


2017-11-23
OMICS förlorar i första avgörandet
Amerikanska Federal Trade Commission vann i ett första avgörande mot "förlaget" OMICS och regeringen säger att detta kommer hjälpa till att förhindra vidare bedrägliga affärsmetoder (Retraction Watch). Läs mer »


2017-11-20
En allians för den inomvetenskapliga publiceringen
"SSPA members are concerned that the proliferation of perceived high-impact, for-profit journals — most of which are not rooted in the scientific community — is damaging science by diminishing the influence of active, practicing scientists in determining the trajectories of their disciplines" (SSPA). Läs mer »


2017-11-17
Ett icke-kommersiellt alternativ till Research Gate
Akademiker planerar starta en ny sajt för nätverkande och delande (Inside Higher Education). Läs mer »


2017-11-13
Etiska principer för användning av mänskliga cellulära bioteknologier
Ett konsensusuttalande (Nature Biotechnlogy). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-12-07

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen