Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2018-08-02
Många är medförfattare utan att bidra
Trots tydliga regler runt medförfattarskap hos medicinska tidskrifter uppger över hälften av disputerade inom medicin att reglerna inte följs. Det visar en ny studie som är en uppföljning av en undersökande artikel i Läkartidningen. Läs mer »


2018-07-24
Publicering i rovdjurstidskrifter ökar
Mer än 5 000 tyska forskare har publicerat artiklar i s.k. rovdjurstidskrifter, avslöjar International Consortium of Investigative Journalists. Läs mer »


2018-07-17
Forskningsresultat om individer bör delas
En ny rapport säger att individuella forskningsresultat oftare bör delas med forskingsdeltagare och rekommenderar ett ramverk för hur beslut om detta bör ske (National Academies). Läs mer »


2018-06-28
Karolinska måste göra ny, noggrannare sekretessprövning
Kammarrätten beslutar att Karolinska Universitetssjukhuset måste göra en ny och mer noggrann sekretessprövning i ett mål angående utlämnade av allmän handling som rör misstänkt forskningsfusk. (Kammarrätten). Läs mer »


2018-06-23
Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet
En ny nämndmyndighet med namnet Oredlighetsnämnden ska i fortsättningen hantera utredningar om misstänkt oredlighet i forskning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss (Läkartidningen). Läs mer »


2018-06-15
Stopp för studentprojekt med journaler
Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten (Läkemedelsvärlden). Läs mer »


2018-06-14
Stanford Prison Experiment ett landmärke - men fusk
De mest kända studierna inom psykologi är ofta felaktiga, oredliga eller för gamla. Läroböcker måste uppdateras (Vox). Läs mer »


2018-06-06
Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
En utredning har undersökt om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser (Utbildningsdepartementet). Läs mer »


2018-05-25
GDPR Special!
Vad betyder EU:s General Data Protection Regulation för forskningen egentligen? Här följer vägledning till de viktigaste aspekterna:


2018-05-25
Falska forskare - fusk eller inte?
Karolinska institutets rektor efterlyser tydligare riktlinjer som säger att det ska klassas som forskningsfusk att publicera vetenskapliga artiklar under falskt namn, och med falsk tillhörighet till ett universitet (Sveriges Radio). Läs mer »


2018-05-17
Sverige säger upp avtalet med förlaget Elsevier
Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång (Universitetsläraren). Läs mer »


2018-05-17
Kommer universitetsforskare skapa 'mördarrobotar'?
Aktivister fruktar att kraftigt ökade anslag till militärforskning inom EU kan leda till utvecklandet av autonoma vapen (Times Higher Education). Läs mer »


2018-05-16
I en värld av 'big data' behöver forskningen nya riktlinjer
Användarinformation från sociala medier som Facebook är ovärderliga för samhällsvetare, men den måste behandlas varsamt (Scientific American). Läs mer »


2018-05-15
Inte uteslutet att fler uppger falsk koppling till KI
KI har ännu inte lyckats identifiera vem som står bakom den pseudonym som under flera år framfört vaccinkritik i KIs namn. Peter Andreasson, presschef, utesluter inte att det finns fler som använder en liknande strategi (Läkartidningen). Läs mer »


2018-05-04
Avelsbranschen behöver etiska kommittéer för genteknik
Modern genteknik öppnar många möjligheter för avelsföretagen, men även etiska frågor. Att inrätta etiska råd kan vara en lösning för att dra upp gränserna för om och när tekniken kan vara ett reellt alternativ till traditionell avel (Mistra). Läs mer »


2018-05-01
Ny EU-lagstiftning för att skydda visselblåsare
En kommande lagstiftning syftar till att skydda visselblåsare från repressalier och främja möjligheten att dra fram olagliga handlingar i ljuset. Läs mer »


2018-04-26
Etiken i att experimentera på hjärnvävnader
Svåra frågor kan uppstå när modeller av den mänskliga hjärnan blir allt bättre på att replikera dess funktioner, förklarar en kommentar i Nature. Läs mer »


2018-04-23
Konsensusdokument om att arbeta för god forskningssed
Det europeiska PRINTEGER-projektet har presenterat ett konsensusdokument om hur forskningens integritet kan stärkas i forskningsorganisationer. Läs mer »


2018-04-19
Riksdagen vill utöka ansvaret för tjänstefel
Riksdagen vill se ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen. En enig riksdag anser att det skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten (GP). Läs mer »


2018-04-16
Studier på människor byggs ofta på felaktig faktabas
Ny forskning visar på grava felaktigheter i de djurstudier som myndigheterna använder för att avgöra om en experimentell substans bör få testas på människor (Reuters). Läs mer »


2018-04-14
Research Fairness Initiative
Ett rättvist partnerskap är essentiellt för forskning och utveckling och RFI vill skapa ett rapporteringssystem som ger regeringar, myndigheter och forskningsinstitutioner tillfälle att skapa samarbeten inom forskning och innovation som kännetecknas av tillit, långsiktighet, transparans och effektivitet. Läs mer »


2018-03-27
Forskare delar data fastän det upplevs besvärligt
Forskare vill dela sina data men de möter många svårigheter när de gör det, visar ett whitepaper från Springer Nature. Läs mer »


2018-03-23
Borde patienter få "rätt att pröva" försöksläkemedel?
Amerikanska lagstiftare försöker hjälpa desperata patienter genom att stifta lagar om en rätt att få pröva experimentella läkemedel utanför kliniska studier (Medical Xpress). Läs mer »


2018-03-16
Peer review missar artikel med ohållbara påståenden om peer review
Det är kanske ironiskt att en artikel som avvisar peer review är så dålig att slutsatserna inte håller, men att den ändå passerar granskning och publiceras, menar en artikel i Scholarly kitchen. Läs mer »


2018-03-08
Rådgivande etikgrupp rapporterar
Som en del av EU:s EDPS-strategi för 2015-2019, så har Ethics Advisory Group upprättats för att utforska relationerna mellan mänskliga rättigheter, teknologi, marknader, och 21 århundradets handelsmodeller De har publicerat 2018 års rapport. Läs mer »


2018-02-18
Sju fällda för fusk vid största lärosätena
Av 65 anmälningar har sju fällts för oredlighet i forskning under de gångna två åren, visar en undersökning (Universitetsläraren). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2018-08-02

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen