Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2019-01-07
Ny myndighet ska ge enhetlig etikprövning
Nu har Etikprövningsmyndigheten slagit upp dörrarna. Den nya myndigheten ska göra etikprövningar snabbare, enklare och mer enhetliga, enligt den nya chefen, Johan Modin (Dagens Medicin). Läs mer »


2018-12-24
Nu måste alla med bidrag av VR ha en datahanteringsplan
Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras (VR). Läs mer »


2018-12-17
En 'pre-submission inquiry' med muta
Ett fall skickat till COPE innehåller en författare som försökte muta redaktören (COPE). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2019-01-07

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen