Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-02-24
Ny ordning för att hantera oredlighet i forskning föreslås
Oredlighetsutredningen har nu lämnat sitt förslag (se spalten med nya dokument). Läs en kommentar från Vetenskapsrådet »


2017-02-20
Viktigaste ändringarna i Common Rule
I en kolumn diskuteras de viktigaste nya delarna av den amerikanska Federal Policy for the Protection of Human Subjects (Jurist Twenty). Läs mer »


2017-02-15
Kommer läkemedelsregleringen att slaktas i USA?
Kommer president Trump minska FDAs inflytande och göra massiva avregleringar? (Bioethics.net). Läs mer »


2017-01-26
Beall's List' borttagen
Den kända bibliotekarien har tagit bort sin lista över "rovdjurstidskrifter" från nätet - enligt uppgift på grund av "hot och politik" (Inside Higher Ed). Läs mer »


2017-01-25
Amerikanska "common rule" har förnyats
Amerikanska federala myndigheter har uppdaterat sina regler för forskning på människa. Det stärker skyddet för deltagare samtidigt som det säkerställer att systemet inte medför alltför stora bördor för forskning med låg risk (U.S. Department of Health and Human Services). Läs mer »


2017-01-25
Uppdaterade riktlinjer om vetenskaplig publicering
ICMJE har uppdaterat de s.k. Vancouver-reglerna, för att adressera frågor om rovdjurstidskrifter och när man bör göra rättelser eller tillbakadraganden, bland annat. En kommenterad version som visar ändringarna finns här.


2017-01-09
Ny organisation för etikpröving föreslås
I en promemoria konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Läs mer »


2017-01-02
Statcheck avslöjar falska p-värden i artiklar
En holländsk forskare har skapat en mjukvara som extraherar statistiska värden ur artiklar och avslöjar om deras p-värden inte håller streck. Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-02-24

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen