Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2019-07-08
The Rise of Junk Science
Fake publications are corrupting the world of research—and influencing real news (The Walrus). Read more »


2019-06-20
Lagen om forskningsfusk klubbad
Trots kritik från Vetenskapsrådet och flera lärosäten har riksdagen beslutat om en snäv definition av oredlighet i forskning. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2020 och då inrättas också den nämnd som ska utreda lagbrotten (Universitetsläraren). Läs mer »


2019-06-17
Agera mot CRISPR-bebisar nu
Ännu en forskare offentliggör kontroversiella planer på att genklippa embryon. Vetenskapssamhället måste intervenera, menar en editorial i Nature. Läs mer »


2019-06-14
Plan U: ett alternativ
Genom plan U föreslås ett sätt att få universell access till vetenskaplig och medicinsk forskning genom att finansiärer tillåter publicering genom pre-prints (PLoS article). Läs mer »


2019-06-13
Plan S skjuts upp och revideras 
Införandet av Plan S har efter kritik skjutits upp ett år, till 2021. Även på en rad andra punkter har nu planen reviderats (Universitetsläraren). Läs mer »


2019-06-11
Belöna dem som bidrar med data
För att få effektivt delande av data så bör det finnas en beständig länk mellan dem som genererar data och senare återanvändande av datan, manar Heather H. Pierce et al. (Nature). Läs mer »


2019-06-10
Nej tiill dobbleri med peer review!
Publiceringetiken tillåter inte användandet av peer review i en tidskrift för att sedan sända in den till en annan tidskrift med högre impact (The Scientist). Läs mer »


2019-05-25
Ska fallbeskrivningar etikprövas?
I Läkartidningen har en debatt blossat upp om huruvida kliniska fallbeskrivningar som ska publiceras behöver etiktill stånd eller ej. Läs mer » (och se tidningens syn på detta)


2019-05-09
Sverige på väg mot avtal med Elsevier
Innan årets slut kan Sverige ha ett nytt avtal med förlaget Elsevier, om bland annat öppen tillgång till forskningsartiklar. Detta sedan förhandlingarna återupptagits (Universitetsläraren). Läs mer »


2019-05-06
Etiken saknas i de djurförsöksetiska nämnderna
Alla djurförsök i Sverige ska prövas av en etisk nämnd som ska väga djurens lidande mot den nytta som försöket kan ha. Men den här etiska diskussionen uteblir ofta visar flera studier (Sveriges Radio). Läs mer »


2019-05-06
Cabells svarta lista får positivt omdöme
Rick Anderson finner att Cabells svarta lista är "carefully crafted, honestly managed, and highly useful tool for libraries, faculty committees, and authors". Läs mer »


2019-04-19
Hong Kong Manifesto for Assessing Researchers
Övergripande principer för hur forskare bör utvärderas, så att forskningens integritet bibehålls, föreslås av 6th world conference on research integrity. Läs mer »


2019-03-29
Mobbad till dålig forskning
I kampanjen Bullied Into Bad Science manar unga forskare till en mer rättvis, öppen och etisk miljö för forskning och publicering. Läs mer »


2019-03-29
WHO-panel kräver register för mänsklig genredigering
WHO:s panel, initierad efter det kinesiska experimentet med genredigerade bebisar, menar att all forskning på mänsklig genredigering bör samlas i ett register (New York Times). Läs mer »


2019-03-14
Krav på globalt stopp för ärftlig genredigering
En rad forskare – där ibland CRISPR-pionjären Emanuelle Charpentier – efterlyser ett temporärt globalt totalstopp för all genredigering av könsceller eller befruktade ägg hos människa i kliniskt syfte. De får stöd av amerikanska National Institute of Health (Läkartidningen). Läs mer »


2019-03-05
Göteborgs universitet får kritik av UKÄ
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar kritik mot hur Göteborgs universitet hanterat två ärenden om oredlighet i forskning. Bland annat hur universitetet sagt nej till forskarens begäran att inhämta ett yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp (Läkartidningen). Läs mer »


2019-02-25
Forskningsråden måste backa från Plan S
Forskningens kvalitet är hotad, skriver 111 professorer (Curie). Läs mer »


2019-02-18
WHO skapar översyn efter genklippning
Efter stor internationell upprördhet över kinesiska experiment med 'gene editing' på embryon, så meddelar WHO att de nu samlar en expertkommitté för att utveckla internationella regler för översyn och styrning av genklippning på människa (BioSpace). Läs mer »


2019-02-15
Fuskarna gjorde en usel affär
Nu börjar besluten från universiteten komma kring de studenter som dömts för att ha fuskat på högskoleprovet och sedan kommit in på bland annat läkarutbildningen (Dagens Medicin Blogg). Läs mer »


2019-02-10
Delade patientdata – både tillgång och risk
Digitala patientjournaler och register har möjliggjort att utvärdera åtgärder och beräkna sjukdomsrisker, men detta hotar också den personliga integriteten när enskilda patienter inte tillfrågas (Curie). Läs mer »


2019-01-25
Ny forskningsminister vill inrätta oredlighetsnämnd
Den nya forskningsministern, socialdemokraten Matilda Ernkrans, räknar med att bland det första hon gör på sitt uppdrag blir att få till ett system för hantering av forskningsfusk (Sveriges Radio). Läs mer »


2019-01-20
Forskningsetiken prioriterad
Forskningsetik och främjande av god sed har blivit en prioriterad strategi vid europeiska läkarutbildningar, visar en rapport från European University Association’s Council for Doctoral Education (University World News). Läs mer »


2019-01-07
Ny myndighet ska ge enhetlig etikprövning
Nu har Etikprövningsmyndigheten slagit upp dörrarna. Den nya myndigheten ska göra etikprövningar snabbare, enklare och mer enhetliga, enligt den nya chefen, Johan Modin (Dagens Medicin). Läs mer »


2018-12-24
Nu måste alla med bidrag av VR ha en datahanteringsplan
Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras (VR). Läs mer »


2018-12-17
En 'pre-submission inquiry' med muta
Ett fall skickat till COPE innehåller en författare som försökte muta redaktören (COPE). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2019-07-08

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen