Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Läs om forskningsetik').

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Populära sidor & dokument
Nyhetsklipp


Praxis att inte etikpröva fallbeskrivningar

Överklagandenämnden för etikprövning har återigen kommit fram till att en typisk fallbeskrivning inte ska etikprövas. Enligt Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP, innebär det att praxis har skapats (Läkartidningen). Läs mer »


JK: Rektors anklagelser har ej skydd av meddelarfrihet
Den unga kvinnliga forskare som nyligen polisanmält Lunds universitets rektor för förtal har vunnit en etappseger hos Justitiekanslern (Academic Rights Watch). Läs mer »


Feltolkning stoppar studier på medvetslösa
Det är i praktiken omöjligt att genomföra läkemedelsstudier i Sverige med kritiskt sjuka patienter som inte själva kan ge samtycke. En gammal feltolkning av ett EU-direktiv behöver nu rättas till, skriver tre överläkare och forskare (Svenska Dagbladet). Läs mer »


Visselblåsare begär ersättning av staten
De forskare på Karolinska Institutet som larmade om att kirurgen Paolo Macchiarini fuskat med forskning menar att de utsatts för repressalier och aldrig fick möjligheten att försvara sig - därför begär de nu skadestånd hos Justitiekanslern (SVT Nyheter). Läs mer »


AD-domen i fuskärendet i Lund är en förlust för oss alla
SULF lokalt kommenterar det starkt diskuterade ärendet (Universitetsläraren). Läs mer »


Även Linnéuniversitetet går emot domslut
Beslutet vid Lunds universitet att inte följa en dom i Arbetsdomstolen har skapat debatt och nu har även Linnéuniversitetet använt samma ovanliga LAS-paragraf för att gå emot ett domslut, så att en lektor förlorar jobbet (Universitetsläraren). Läs mer »


Även framöver kan AD fria forskare
Ingen av de sakkunniga har kommit fram till att den aktuella forskarens studier stämmer, skriver Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet (Sydsvenskan). Läs mer »


"Enkel fråga att avgöra – det fanns inga bevis"
Att Arbetsdomstolen friade forskaren vid Lunds universitet är i enlighet med vad man kan vänta sig av en modern rättsstat; det fanns helt enkelt inga bevis för anklagelserna om fusk. Det skriver juristen Stellan Gärde (Svenska Dagbladet). Läs mer »


Skadestånd ett pris värt för samhället att betala
För att inte äventyra forskningens trovärdighet måste regering och riksdag tydliggöra vem som har mandat att avgöra forskningsfusk i Sverige, akademin eller Arbetsdomstolen, skriver Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet (Sydsvenskan). Läs mer »


Märkligt när fuskare inte får avskedas
Vad håller våra jurister på med? De går emot universitet som vill avskeda personer som gjort sig skyldiga till fusk, skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik (SvD Debatt). Läs mer »


Grönt ljus för fallrapport utan etikprövning
Överklagandenämnden för etikprövning har nu satt ned foten efter att ha fått in en ansökan om etikprövning av en fallbeskrivning. Enligt nämnden utgör det aktuella fallet inte forskning – och därmed ska ingen etikprövning ske (Läkartidningen). Läs mer »


Avskedad forskare frias i Arbetsdomstolen
Avskedet av den kvinnliga forskaren vid Lunds universitet som anklagades för forskningsfusk var ogiltigt. Det slår en enig Arbetsdomstol, AD, fast i en dom (Universitetsläraren). Läs mer »


Regler hotar viktig humanistisk forskning
Arkiveringskrav och etikprövning utgår från naturvetenskaplig forskning, skriver debattörer (Universitetsläraren). Läs mer »


Senast uppdaterad: 2020-11-13

Bild på forskare
Nya riktlinjer & dokument
Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse