Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2018-12-17
En 'pre-submission inquiry' med muta
Ett fall skickat till COPE innehåller en författare som försökte muta redaktören (COPE). Läs mer »


2018-11-28
Kontroversiell genforskare utreds
Kinesiska myndigheter har påbörjat en utredning av en genforskare som påstår sig ha ändrat arvsmassan på två nyfödda spädbarn (Dagens Medicin). Läs mer »


2018-11-22
AD nekar prövning av forskningsfusk
Arbetsdomstolen stänger dörren för att kunna överklaga fusk i forskning (Lag&Avtal). Läs mer »


2018-11-19
The Replication Crisis
I detta radioprogram från BBC berättas om hur forskning inom psykologi nu ifrågasätts, då mpnga välkända försök inte kunnat replikeras. Saken diskuteras av John Bargh, Susan Fiske, John Ioannidis, Brian Nosek, Stephen Reicher, Diederik Stapel och Simine Vazire. Läs mer/lyssna »


2018-11-14
Flesta kinesiska forskare skriver för karriären visar studie
Nästan hälften av de tillfrågade menade att myndigheternas sätt att utvärdera forskning är vilseledande (South China Morning Post). Läs mer »


2018-10-25
Nya perspektiv på datahantering
3 oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete (Vetenskapsrådet). Läs mer »


2018-10-18
Tidspress med plan S i riktning mot open access
Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att offentligt finansierade forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla från 2010. Men den snäva tidsramen har väckt kritik (Curie). Läs mer »


2018-10-07
AD prövar om forskningsfusk ska kunna överklagas
Arbetsdomstolen ska nu avgöra om beslut om forskningsfusk ska kunna överklagas som ett arbetsrättsligt ärende i domstol. I ett yttrande säger Arbetsgivarverket att det inte handlar om arbetsrätt utan ren förvaltningsrätt och inte kan överklagas (Lag & Avtal). Läs mer »


2018-09-28
Välkommen till den moraliska maskinen!
Moraliska dilemman med förarlösa bilar kräver att du anger en lösning. Du kan sedan jämföra dina avvägningar med andras (och ge ett bidrag till moralforskning med!) Läs mer »


2018-09-17
Digitala sätt upptäcka falska universitetsexamina
Falska examina och titlar är inget nytt, de kommer fortfarande vara ett hot mot den högre utbildningen, men det finns nu nya initiativ med digitala diploma i säkra databaser. Kanske detta är ett lovande sätt att fortsättningsvis motarbeta falska kvalifikationer (University World News). Läs mer »


2018-09-06
Lärosäten står fast vid att friade forskare fuskat
Två ärenden om oredlighet i forskning har blivit rättsfall. I båda fallen har CEPN friat de anklagade medan lärosätet vidhåller att de fuskat. – Det illustrerar rättsosäkerheten med det nuvarande systemet, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson (Universitetsläraren). Läs mer »


2018-09-06
Redaktörer avgår efter tvist om mediokra artiklar
Alla 10 redaktörer på OA-tidskriften Nutrients avgick förra månaden efter att ha anklagat förlaget, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), för att ha pressat dem att acceptera artiklar av tveksam kvalitet och betydelse (Science). Läs mer »


2018-09-05
Ny myndighet ska godkänna forskning på människor
I januari 2019 sjösätts en ny etikprövningsmyndighet för att godkänna forskningsprojekt på människor. Curie har pratat med Johan Modin, särskild utredare för inrättandet av myndigheten. Läs mer »


2018-09-05
Snart sker övergången till öppen tillgång
Nyligen presenterade Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla publikationer som redovisar resultat från statligt finansierad forskning ska vara öppet tillgängliga från 1 januari 2020. VR är i huvudsak överens om målen i planen (Vetenskapsrådet). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2018-12-18

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen