Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-05-11
Juridiskt bindande beslut om kloning?
Sedan fåret Dolly klonades så har en internationell debatt förts om reproduktiv kloning av människor bör förbjudas. Forskare argumenterar nu för att vi borde lära av framsteg gjorda i diskussionen av t.ex. klimatförändringar (Springer). Läs mer »


2017-04-28
Krav på barnanpassade nya cancermediciner
I Barncancerfondens nya årsrapport riktas kritik mot den nya generationens cancerbehandlingar. Majoriteten av de nya läkemedlen testas endast på vuxna patienter – och kan därför sällan användas av cancerdrabbade barn (Läkartidningen). Läs mer »


2017-04-27
EU:s bioetikråd åter igång
Europakommissionen har tillsatt nya ledamöter i European Group on Ethics in Science and New Technologies (SMER). Läs mer »


2017-04-26
Skyddet för forskningsresultat ska utredas
En utredare får i uppdrag att genomföra en översyn av skyddet för forskningsresultat. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer (Regeringen). Läs mer »


2017-04-22
Indexering i PubMed ingen garanti för bra tidskrift
En ny studie av s.k. rovdjurstidskrifter inom neurovetenskaperna visar att de inte indexeras i DOAJ, Scopus, eller MEDLINE, men att de ofta förekommer i PubMed (artikel i Neuroscience). Läs mer »


2017-04-19
Fel lämna ut patientuppgifter
Stockholms läns landsting bröt mot patientdatalagen när ett externt företag fick direktåtkomst till patientuppgifter för ett forskningsprojekt (Dagens Medicin). Läs mer »


2017-04-10
Är sexuella trakasserier oredlighet i forskning?
Ett större amerikanskt vetenskapligt sällskap vill nu utvidga sin definition av oredlighet i forskning till att inkludera också sexuella trakasserier (Science). Läs mer »


2017-04-03
Forskning om stamceller saknade tillstånd
Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer (GP). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-05-11

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen