Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2018-03-16
Peer review missar artikel med ohållbara påståenden om peer review
Det är kanske ironiskt att en artikel som avvisar peer review är så dålig att slutsatserna inte håller, men att den ändå passerar granskning och publiceras, menar en artikel i Scholarly kitchen. Läs mer »


2018-03-08
Rådgivande etikgrupp rapporterar
Som en del av EU:s EDPS-strategi för 2015-2019, så har Ethics Advisory Group upprättats för att utforska relationerna mellan mänskliga rättigheter, teknologi, marknader, och 21 århundradets handelsmodeller De har publicerat 2018 års rapport. Läs mer »


2018-02-18
Sju fällda för fusk vid största lärosätena
Av 65 anmälningar har sju fällts för oredlighet i forskning under de gångna två åren, visar en undersökning (Universitetsläraren). Läs mer »


2018-02-14
NSF kräver att sexuella trakasserier rapporteras
Amerikanska National Science Foundation har meddelat nya åtgärder för att motverka sexuella trakasserier av forskare i projekt de finansierar (Science). Läs mer »


2018-02-12
Fuskmisstanke inte nog för att frysa anslag
Regeringen vill att anslag ska kunna frysas redan under tiden fuskutredning pågår. Men Vetenskapsrådet tänker inte dra in medel med enbart misstanke om fusk som grund, skriver generaldirektör Sven Stafström (Universitetsläraren). Läs mer »


2018-02-07
Etiska gråskalor
I en enkät om 43 tveksamma forskningspraktiker ('Questionable Research Practices') svarade över 90 % av forskare i hälsoprofessionernas utbildning att de deltagit i sådana praktiker (BioRxiv). Läs mer »


2018-02-05
Experiment ett recept för terrrorister?
En aktuell artikel beskriver hur forskare tagit bitar av DNA och återskapat en variant av smittkoppor i labbet. Författarna hävdar att det kan ge bättre vacciner, men kritiker frågar sig om det inte kan ge terrorister eller skurkstater ett recept för hur de kan återskapa smittkoppor (Washington Post). Läs mer »


2018-02-04
Innovativt förslag på problemet med 'predatory journals'
Alex Holcombe föreslår en automatiserad process för att skapa en användbar lista över legitima tidskrifter. Läs mer »


2018-02-04
Ny uppseendeväckande enkät om oredlighet
De flesta akademiker medger att de delatagit i eller bevittnat oetiska praktiker (Chemistry World). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2018-03-16

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen