Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-09-02
Ny bioetisk tidskrift
...och den heter just det: Bioethics Journal! Den ges ut av Harvard Medical School. Läs mer »


2017-08-03
Embryon genmodifierade
Borttagandet av en genetisk mutation kopplad till ärftligt hjärtfel skapar debatt över tekniken kallad CRISPR (National Geographic). Läs mer »


2017-07-25
Cabell's nya lista över rovtidskrifter
En första recension av den lista som är tänkt ersätta den välkända listan av Beall (Scholarly Kitchen). Läs mer »


2017-07-19
Inkludera havande i studier manar forskare
Havande kvinnor bör inte exkluderas från kliniska studier eftersom detta är orättvist och kan vara skadligt, p.g.a. okunskapen om hur läkemedel påverkar havandeskapet, säger forskare (Onmedica). Läs mer »


2017-07-07
Europa fortfarande öppet för primatforskning
Borde europeiska forskare vara tillåtna att använda icke-mänskliga primater i sin forskning? För tillfället bör det vara det, menar en inflytelserik rådgivande EU-kommitté (Applied Clinical Trials). Läs mer »


2017-06-20
KI inför krav på elektronisk forskningsdokumentation
Som ett led i arbetet med att förhindra nya Macchiarini-fall kommer Karolinska institutet, KI, göra det obligatoriskt att dokumentera sin forskning elektroniskt (Läkartidningen). Läs mer »


2017-06-18
Etiken får inte tappas bort
Floden av nya hälsoappar kan öppna helt nya möjligheter att främja folkhälsan, men det finns också faror som bör tas på allvar, skriver Statens medicinsk-etiska råd i en debattartikel (Dagens Medicin). Läs mer »


2017-06-13
Initiativ för öppna referenser
The Initiative for Open Citations, I4OC, är ett samarbete mellan förlag, forskare och andra för att skapa tillgång för alla till data om vetenskapliga referenser. Läs mer »


2017-06-03
Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands
När flera svenska sjukhus mäter vårdens kvalitet samlar de in stora mängder data om varje patient. Men detta innebär stora etiska problem. Är det lagligt att överföra patientuppgifterna till ett privat utländskt bolag? Vem garanterar då patientens rätt till integritet? (DN Debatt) Läs mer »


2017-06-02
Sida om peer review
Nu finns det en ny sida i CODEX som sammanfattar diskussionen om och reglerna för peer review! Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-09-08

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen