Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Regelbundet presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2019-10-18
Ska fallrapporter etikprövas?
I två inlägg klargör Christer Sundström och Etikprövningsmyndigheten sina ståndpunkter angående denna fråga (Läkartidningen). Läs mer »


2019-10-11
Hur vetenskapen ändrat synen på oss själva
Biologins framsteg har upprepade gånger förändrat hur vi upplever vår identitet, skriver Nathaniel Comfort i en essä som firar att Nature fyllt 150 år. Läs mer »


2019-10-04
The Research Data Sharing Business Landscape
En översikt av de trender som påverkar aktörer inblandade i publicering och delande av forskningsdata (Scholarly Kitchen). Läs mer »


2019-09-22
Ny tidskrift fokuserar på reproducerbarhet
Cambridge University Press lanserar nu en ny open-access-tidskrift i syfte att adressera forskningens problem med reproducerbarhet: Experimental Results (Inside higher education). Läs mer »


2019-09-21
Vi behöver tala om missbruk av författarskap
Akademin måste gå längre än följandet av riktlinjer och kultivera en större känsla av ansvar för etiska praktiker, hävdar A. Susan & Jordan Jurow. Läs mer »


2019-09-07
Regeringen föreslår längre straff för oetisk forskning
Maxstraffet för att forska på människor utan etikprövningstillstånd höjs från sex månader till två år (LmV). Läs mer »


2019-08-25
Din journal är den nya oljan
Det pågår en digital dragkamp om medicinska journaler där Sveriges unika position är som ett orört oljefält (Dagens Arena). Läs mer »


2019-08-20
Debatt om ny biobankslag
I Dagens Nyheter har en debatt hållits om huruvida förslaget till ny biobankslag bör genomföras som föreslagits. Läs mer »


2019-08-18
Hur falska vetenskapliga tidskrifter undviker upptäckt
En ny studie pekar på hur s.k. predatory tidskrifter utvecklar ett eko-system syftande till att undvika välkända tecken på att sakna seriositet (Down To Earth). Läs mer »


2019-08-05
Krav på ny biobankslag
Biobankslagen är föråldrad och behöver ersättas med en modern lagstiftning som inte hindrar viktig medicinsk forskning. Det skriver företrädare för Biobank Sverige (Dagens Medicin). Läs mer »


2019-07-29
Japan accepterar experiment på människa-djur-embryon
En japansk stamcellsforskare är den första att erhålla statligt forskningsstöd för att skapa embryon med mänskliga celler för transplantation till surrogatdjur (Bioethics.com). Läs mer »


2019-07-25
Förslag om obeprövade metoder genomförs ej
Regeringen går inte vidare med förslaget att klassa obeprövade metoder i sjukvården som forskning. Forskningsministern öppnar dock för fortsatta diskussioner kring gränsområdet mellan klinisk forskning och sjukvård (Läkartidningen). Läs mer »


2019-07-24
Oetisk forskning ska kunna ge upp till två års fängelse
Regeringen vill skärpa straffen för den som uppsåtligen bedriver forskning utan ett etikgodkännande (Dagens Juridik). Läs mer »


2019-07-08
Kvasivetenskapens brer ut sig
Falska publikationer korrumperar vetenskapen — och influerar riktiga nyheter (The Walrus). Läs mer »


2019-06-20
Lagen om forskningsfusk klubbad
Trots kritik från Vetenskapsrådet och flera lärosäten har riksdagen beslutat om en snäv definition av oredlighet i forskning. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2020 och då inrättas också den nämnd som ska utreda lagbrotten (Universitetsläraren). Läs mer »
Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2019-10-21

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen | Tillgänginghetsredogörelse