Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-04-22
Indexering i PubMed ingen garanti för bra tidskrift
En ny studie av s.k. rovdjurstidskrifter inom neurovetenskaperna visar att de inte indexeras i DOAJ, Scopus, eller MEDLINE, men att de ofta förekommer i PubMed (artikel i Neuroscience). Läs mer »


2017-04-19
Fel lämna ut patientuppgifter
Stockholms läns landsting bröt mot patientdatalagen när ett externt företag fick direktåtkomst till patientuppgifter för ett forskningsprojekt (Dagens Medicin). Läs mer »


2017-04-10
Är sexuella trakasserier oredlighet i forskning?
Ett större amerikanskt vetenskapligt sällskap vill nu utvidga sin definition av oredlighet i forskning till att inkludera också sexuella trakasserier (Science). Läs mer »


2017-04-03
Forskning om stamceller saknade tillstånd
Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer (GP). Läs mer »


2017-02-24
Ny ordning för att hantera oredlighet i forskning föreslås
Oredlighetsutredningen har nu lämnat sitt förslag (se spalten med nya dokument). Läs en kommentar från Vetenskapsrådet »


2017-02-20
Viktigaste ändringarna i Common Rule
I en kolumn diskuteras de viktigaste nya delarna av den amerikanska Federal Policy for the Protection of Human Subjects (Jurist Twenty). Läs mer »


2017-02-15
Kommer läkemedelsregleringen att slaktas i USA?
Kommer president Trump minska FDAs inflytande och göra massiva avregleringar? (Bioethics.net). Läs mer »


2017-01-26
Beall's List' borttagen
Den kända bibliotekarien har tagit bort sin lista över "rovdjurstidskrifter" från nätet - enligt uppgift på grund av "hot och politik" (Inside Higher Ed). Läs mer »


2017-01-25
Amerikanska "common rule" har förnyats
Amerikanska federala myndigheter har uppdaterat sina regler för forskning på människa. Det stärker skyddet för deltagare samtidigt som det säkerställer att systemet inte medför alltför stora bördor för forskning med låg risk (U.S. Department of Health and Human Services). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-04-22

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen