Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik').

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Populära sidor & dokument
Nyhetsklipp


Regler hotar viktig humanistisk forskning

Arkiveringskrav och etikprövning utgår från naturvetenskaplig forskning, skriver debattörer (Universitetsläraren). Läs mer »


2020-01-16
Avsked för forskningsfusk prövas snart i AD
Den 17 mars börjar förhandlingarna i Arbetsdomstolen, AD, om uppsägningen av den forskare vid Lunds universitet som avskedades förra året efter att ha fällts för oredlighet i forskning (Universitetsläraren). Läs mer »


2019-12-27
Nytt bedrägeri med specialnummer i tidskrifter avslöjat
'
Special issues' som erbjuds riktiga tidskrifter är i själva verket bedrägerier för att lura forskare att betala avgifter (Retraction Watch). Läs mer »


2019-11-29
Svensk GDPR-tolkning drabbar forskningen
Sveriges vilja att tolka GDPR hårdast möjligt riskerar att vi hamnar på efterkälken inom hälso- och sjukvårdsforskning. Det är hög tid att justera lagarna vad gäller hälsodata, skriver tre moderata politiker i en debattartikel (Västerbottenskuriren). Läs mer »


2019-11-25
Nytt transformativt avtal med Elsevier
Ett nytt avtal genom Bibsam ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning (Kungliga Biblioteket). Läs mer »


2019-11-24
Vi måste ta ställning till nya gentekniken
Genombrott för tekniken med s.k. gensaxar ger nya möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan, men det behövs en bred samhällelig debatt om dess implikationer, skriver forskare från Lund (SvD). Läs mer »


2019-11-15
Fängelse för Macchiarini
Paolo Macchiarini och två andra kirurger döms till fängelse i Italien för att ha missbrukat sin ställning som läkare (Dagens Medicin). Läs mer »


2019-11-14
Tyska skandallaboratoriet stänger ner?
Bilderna av skräckslagna, fastspända och blödande djur väckte mångas ilska när de publicerades för en månad sedan. Nu ska det tyska djurförsökslaboratoriet stänga igen, men det är ännu osäkert när det kommer att ske (Tidningen Syre). Läs mer »


2019-11-11
Artikel som citeras av kreationister dras tillbaka 30 år efter publicering
Professor Dan Larhammar kritiserade verket för 25 år sedan (Retraction Watch). Läs mer »


2019-11-10
Oetiska forskningmetoder bakom årets ekonomipris
Forskarna bakom årets ekonomipris prisas fastän metoden har svårartade etiska problem, skriver Bo Rothstein (DN Debatt). Läs mer »

Uppdatering: Replik från kommittén för Ekonomipriset (+ andra)


2019-10-28
Hur akademiker flyr systemet
Akademiker gömmer sig, spelar dumma, bryr sig inte eller överpresterar. Allt för att mptverka det administrativa systemet. (Science Norway). Läs mer »


2019-10-27
Kina stärker arbetet mot oredlighet
Kina tar krafttag mot vetenskaplig oredlighet genom att publicera nya riktlinjer som ddefinierar fabricering, förvanskning och plagiat liksom andra avsteg från god sed. Experter menar att detta gör det lättare att utdela påföljder till dem som inte följer reglerna (Ecns). Läs mer »


2019-10-18
Ska fallrapporter etikprövas?
I två inlägg klargör Christer Sundström och Etikprövningsmyndigheten sina ståndpunkter angående denna fråga (Läkartidningen). Läs mer »


2019-10-11
Hur vetenskapen ändrat synen på oss själva
Biologins framsteg har upprepade gånger förändrat hur vi upplever vår identitet, skriver Nathaniel Comfort i en essä som firar att Nature fyllt 150 år. Läs mer »


2019-10-04
The Research Data Sharing Business Landscape
En översikt av de trender som påverkar aktörer inblandade i publicering och delande av forskningsdata (Scholarly Kitchen). Läs mer »


2019-09-22
Ny tidskrift fokuserar på reproducerbarhet
Cambridge University Press lanserar nu en ny open-access-tidskrift i syfte att adressera forskningens problem med reproducerbarhet: Experimental Results (Inside higher education). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2020-03-18

Bild på forskare
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen | Tillgänginghetsredogörelse