Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Jordbruks- och skogsforskning

Bild Jordbruks- och skogsforskning

Detta stora område regleras av en mångfald olika regler. De kan t.ex. röra genetisk forskning, djurskydd eller miljöfrågor (se dessa relevanta sidor i CODEX för mer information).

I Europa finns ett sällskap, European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe), vilken bland annat ordnar konferenser och ger ut en tidskrift på området. Skogsforskare diskuterar etik bland annat inom Center for International Forestry Research.

På skogsforskningens område har IUFRO skapat International Guidelines for Forest Monitoring och riktlinjen Working Effectively at the Interface of Forest Science and Forest Policy. FAO har en lång rad dokument under rubriken Codex Alimentarius som reglerar standarder på livsmedelsområdet. EU har anslutit sig till dessa regler.

Det finns naturligtvis en mängd mer detaljerade förordningar och tekniska anvisningar för skilda områden som det är den enskilde forskarens uppgift att följa, de är dock alltför talrika och specifika för att kunna listas här.

Senast uppdaterad: 2020-04-12

Regler & riktlinjer

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse